Bestuurlijke boete BRP

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bestuurlijke boete BRP

Bestuurlijke boete BRP

Op grond van de wet Basisregistratie Personen bent u verplicht om een adreswijziging op tijd aan de gemeente door te geven. De gemeente kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan het verstrekken van onjuiste informatie. De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal € 325,-.