Campagne 'Kom uit je schuld'

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Campagne 'Kom uit je schuld'

Campagne 'Kom uit je schuld'

1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft betalingsachterstanden of grote geldzorgen.

'Kom uit je schuld'

De campagne laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – geldproblemen kan krijgen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, ontslag, een financiële tegenslag voor het bedrijf of omdat het een keer niet lukt om de huur te betalen. Vaak sluiten mensen met problematische schulden zichzelf af van de buitenwereld. Ze schamen zich of vinden het moeilijk om hulp te vragen, waardoor de situatie verslechtert. Rekeningen stapelen op, herinneringen worden aanmaningen en aanmaningen eindigen bij gerechtsdeurwaarders.

De campagne vraagt meer begrip voor mensen met geldproblemen. Op de website www.komuitjeschuld.nl staan ervaringsverhalen van mensen die schulden hebben en hoe zij die aanpakten. De zeven helden. Ook staan er tips voor mensen die willen weten wat zij kunnen doen als ze denken dat iemand schulden heeft. Een gesprek voeren over schulden komt namelijk van twee kanten. Van degene met schulden en van degene die denkt dat iemand schulden heeft.

Poster andre