Column: Sleuteloverdracht

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Column: Sleuteloverdracht

Column: Sleuteloverdracht

burgemeester Van Soest
Al 25 jaar op rij mocht ik de Prinselijke Hoogheden aan het begin van carnaval de sleutel van de stadspoorten overhandigen. Een gebaar om aan te geven dat voor drie dagen de Prinsen de zeggenschap kregen over de onderdanen van het rijk waarover zij gingen regeren. De Prinsen namen deze overdracht serieus op, de verantwoordelijkheid woog zwaar op hun schouders. Tegelijkertijd werden zij bejubeld en bezongen door diezelfde onderdanen, die wisten dat onder zijn leiding er drie dagen feest zou worden gevierd van de vroege ochtend tot de late avond.

Carnaval, het feest van verbondenheid, gaat dit jaar helaas niet gevierd worden. Ook al proberen veel verenigingen er nog iets van te maken. Via digitaal amusement proberen ze de carnavalsliefhebbers nog wat vreugde en vrolijkheid te bezorgen, omdat ze noodgedwongen thuis moeten blijven. De vlaggen uit, het huis versieren en al dan niet verkleed achter de computer toch carnaval beleven. Meer zit er dit jaar niet in.

Vorig jaar beleefden we carnaval nog volop, onbewust van het drama dat zich daarna over ons uitstortte in de vorm van een niets en niemand ontziend virus. Alle activiteiten en evenementen die daarna volgden gingen niet door of werden uitgesteld tot.....ja-wist-ik-het-maar. We vragen ons af of dit jaar veel van onze mooie tradities wel door zullen gaan. De Vaart, de Wielerronde, de dorpskermissen, de Gildefeesten....ze dreigen ook dit jaar niet door te gaan.

In het laatste jaar van de huidige gemeente Boxmeer zou het toch mooi geweest zijn dit alles, ook voor mij als burgemeester, nog één keer, voor de laatste keer te hebben mogen meemaken. Helaas, zonder het mij toen te realiseren, hebben we al deze mooie momenten van verbondenheid, van ontmoetingen en samen beleven in 2019 voor het laatst meegemaakt.

Natuurlijk laten wij ons niet onbetuigd en zullen we, na het verdrijven van het virus en gesterkt door vaccinatie, ons herpakken en laten zien dat onze tradities nog springlevend zijn. Onze kracht zit in de eigen dorpsgemeenschappen, in onszelf. Dus gaan we niet bij de pakken neerzitten en houden de moed erin.

Nog een paar dagen, dan is het carnaval. Dan zijn er ook nog de Prinsen, de sleutel van vorig jaar hebben ze nog in hun bezit. Ik hoef ze niet uit te reiken. En ik weet dat ik erop vertrouwen kan dat zij en hun onderdanen dit jaar ingetogen carnaval zullen vieren.

Ook hebben we nog een Koning van de Metworst. Geen Metworstrennen dit jaar, maar wel een mooie film die op zondag 14 februari om 11.00 uur wordt uitgezonden bij Omroep Max op NPO 1. Geen carnavalsmis, waarin met een knipoog de ernst van het geloof en de luim van vastenavond samen gaan.

Ik wens u, beste carnavalsvierders toch veel gezellige momenten tijdens de komende carnavalsdagen. Thuis achter de buis genietend van elkaar op afstand. Uiteindelijk laten we carnaval niet van ons afnemen.

En wat de sleuteloverdracht betreft: ik vrees dat de enige sleuteloverdracht die mij dit jaar rest, is het overdragen van de sleutels van de gemeente Boxmeer aan de gezaghebbers van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.


Karel van Soest

burgemeester gemeente Boxmeer