Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Boxmeer

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Boxmeer

Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Boxmeer

Om het sporten en bewegen in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met elkaar vorm te geven, hanteert de gemeente Boxmeer spelregels. Deze spelregels leggen we hieronder per doelgroep uit. In ieder geval gelden deze 4 algemene regels voor iedereen:

 1. Blijf thuis als:
  • Je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19).
  • Iemand in je omgeving positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
  • Iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 2. Het advies is om geen risico’s op te zoeken waardoor u bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). Als u tot een risicogroep behoort dan adviseren we om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden en niet samen te sporten.
 3. De spelregels voor sport- en beweegaanbieders gelden voor sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders, evenals partijen die zich richten op recreatieve, sportieve activiteiten, zoals dansverenigingen, paardrijden, biljarten en denksporten.
 4. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes of tot het weer sluiten van de betreffende accommodatie;

1) Spelregels voor sporten in de openbare ruimte

 • Jongeren tot en met 17 jaar kunnen samen buiten sporten. Voor hen gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Jongeren vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan twee personen. Voor jongere kinderen onder de 13 jaar geldt deze beperking niet;
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen in de openbare ruimte sporten. Individueel sporten heeft de voorkeur, al mag er met maximaal vier personen samen worden gesport (exclusief trainer/instructeur). Daarbij gelden wel enkele voorwaarden:
  • Het houden van tenminste 1,5 meter onderlinge afstand is verplicht.
  • Op hetzelfde terrein mogen meerdere individuele sporters en groepjes van maximaal vier personen aanwezig zijn. Iedereen moet 1,5 meter afstand bewaren en indien sprake is van meerdere groepjes, dan moeten de groepjes duidelijk zichtbaar van elkaar gescheiden zijn. Er mag dus geen sprake zijn van groepsvorming.
  • Om instructie te geven aan één viertal mag een trainer van groepje naar groepje bewegen, mits tenminste 1,5 meter afstand van het groepje wordt gehouden. Groepsinstructies aan alle groepjes in één keer mag niet.
  • Voor 18 tot en met 26-jarigen geldt dat zij niet in teamverband mogen sporten in de openbare ruimte. Zij mogen dit wel op sportaccommodaties die beheerd worden door een sportvereniging of commerciële sportaanbieder en/of op velden gelegen aan een van deze sportaccommodaties.
 • Personen die tot één huishouden behoren mogen samen sporten, dus ook als zij met meer dan vier personen zijn;
 • Partijen, anders dan de buitensportverenigingen, die activiteiten naar buiten willen verplaatsen, moeten goed kijken naar de mogelijkheden:
  • Als een partij gebruik wil maken van de faciliteiten van een buitensportvereniging legt deze zelf contact met deze partij. De buitensportvereniging geeft zelf aan of daar mogelijkheden voor zijn;
  • Partijen die in de openbare buitenruimte of op een privaat buitenterrein willen sporten, verzoeken we nadrukkelijk een rustige plek te zoeken en andere gebruikers te respecteren;

2) Spelregels voor buitensportaccommodaties

 • Jongeren tot en met 26 jaar kunnen samen buiten sporten. Voor hen gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Jongeren vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan twee personen. Voor jongere kinderen onder de 13 jaar geldt deze beperking niet;
 • Voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt dat groepslessen en teamtraining niet zijn toegestaan. Zij mogen wel individueel of in groepjes van max. 4 personen (exclusief trainer/instructeur) sporten. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Het houden van tenminste 1,5 meter onderlinge afstand is verplicht.
  • Om instructie te geven aan één viertal mag een trainer van groepje naar groepje bewegen, mits tenminste 1,5 meter afstand van het groepje wordt gehouden. Groepsinstructies aan alle groepjes in één keer mag niet.
  • Om instructie te geven aan één viertal mag een trainer van groepje naar groepje bewegen, mits tenminste 1,5 meter afstand van het groepje wordt gehouden. Groepsinstructies aan alle groepjes in één keer mag niet.
 • Volwassenen die niet aan het sporten zijn maar wel noodzakelijk op het terrein aanwezig zijn, zoals trainers en vrijwilligers, moeten onderling 1,5 meter afstand houden;
 • Op de 1,5 meter onderling afstand mag enkel een uitzondering gemaakt worden als dit noodzakelijk is, zoals bij iemand met een beperking of bij andere veiligheidsoverwegingen. Het contact moet dan wel van korte duur zijn;
 • Enkel trainingen zijn toegestaan. De competitie ligt stil en ook toernooien mogen niet plaatsvinden. Voor kinderen en jongeren t/m 26 jaar geldt dat zij wel onderlinge wedstrijden binnen de eigen club mogen spelen;
 • Na afloop van de training moeten de sporters zo snel als mogelijk de accommodaties verlaten;
 • Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers) zijn niet toegestaan op de accommodaties. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een mentale of fysieke beperking, mogen wel worden toegelaten;
 • Het is verplicht om binnen de vereniging één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) aan te stellen en ervoor te zorgen dat altijd één van hen herkenbaar aanwezig is bij activiteiten op de locatie. Deze rol mag door trainers vervuld worden;
 • Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten;
 • Als het noodzakelijk is om via een algemene, publieke binnenruimte het sportterrein te betreden dan is het verplicht om in deze binnenruimte een mondkapje te dragen;
 • Houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de sportlocatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten of te laten wachten voorafgaand;
 • Zorg dat EHBO-materialen en een eventueel aanwezige AED altijd beschikbaar zijn en niet achter slot en grendel zitten;
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden;
 • Sportkantines en daarbij behorende terrassen bij sportgelegenheden zijn gesloten. Dit gaat om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen en sportvelden;
 • Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven op de spelregels.

3) Spelregels voor (gemeentelijke) binnensportaccommodaties

 • Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, zijn gesloten voor sportactiviteiten;
 • Binnensportverenigingen mogen hun activiteiten naar buiten verplaatsen. Daar gelden wel de voorwaarden voor zoals genoemd bij punt 1 en 2.
 • Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C- diploma kunnen halen. Schoolzwemmen is ook toegestaan mits het doel zwemlessen is. Kleedkamers mogen daarbij worden benut, maar de douches niet.
 • Ouders/verzorgers wachten buiten. Met uitzondering van ouders, begeleiders of mantelzorgers van kinderen uit kwetsbare groepen of met een medische historie. Eén persoon is hier toegestaan.
 • Daarnaast gelden de protocollen van de zwembranche (deze kunt u vinden op www.water-vrij.nl).

4) Spelregels voor commerciële sportaanbieders/ondernemers

 • Fitnesscentra en sportscholen blijven gesloten. Dat geldt ook voor binnenruimtes die benut worden door personal trainers voor 1 op 1 trainingen. Personal training wordt niet beschouwd als contactberoep (er is geen sprake van onvermijdelijk contact)*;
 • Fitnesscentra, sportscholen en andere commerciële sportbedrijven met een eigen besloten buitenterrein mogen dit benutten om te sporten. Daarbij gelden wel de voorwaarden zoals opgenomen voor de buitensportaccommodaties (zie punt 2);
 • Zwembaden zijn eveneens gesloten, met uitzondering van zwemlessen. Zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn wel geopend (let op: het moet wel schoon en veilig natuurwater zijn, zie www.zwemwater.nl). Wel dient u daar 1,5 meter onderlinge afstand te houden, ook in het water;
 • Als een partij beschikt over een eigen privéterrein, zoals een weiland of parkeerplaats, dan mogen zij daar sporten. Daarbij gelden wel de voorwaarden zoals opgenomen voor de buitensportaccommodaties (zie punt 2);
 • In de openbare buitenruimte mogen bootcamp-, kickboks-, yogacursussen of andere sportieve activiteiten worden aangeboden. Daar gelden wel de voorwaarden voor, zie punt 1.

5) Spelregels voor onderwijs en kinderopvang

 • Het primair onderwijs mag gebruik maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties voor de gymlessen. Het advies is om de gymlessen buiten te verzorgen en hiervoor de (openbare) buitenruimte en /of het eigen speelplein te gebruiken.
 • Begeleiders, docenten en buurtsportcoaches die het bewegingsonderwijs verzorgen moeten 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere volwassenen;
 • Bij het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties mogen kleedkamers en de bijbehorende toiletten worden gebruikt. Het gebruik van de douches is niet toegestaan.

*Dit is bepaald door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Bekend gemaakt in de ledenbrief Vereniging Sport en Gemeenten van 27 februari 2021.