Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zetten volgende stap in herindelingsproces

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zetten volgende stap in herindelingsproces

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zetten volgende stap in herindelingsproces

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 willen zij hun krachten bundelen in één gemeente. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten hebben op maandag 7 oktober 2019 besloten om het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ ter vaststelling aan te bieden aan hun gemeenteraden. In dat document zijn de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven. Ook bevat het herindelingsontwerp de visie op de toekomst, die is opgesteld met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties uit de 25 kernen van de nieuwe gemeente.

Volgende stap in het herindelingsproces

Het opstellen van een herindelingsontwerp is een eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van de drie gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep CBA) licht toe: “Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat de gemeenteraden een herindelingsontwerp moeten vaststellen, waarin onder andere de grenzen van de gemeente en de herindelingsdatum zijn opgenomen.”

Prachtig en krachtig vanuit onze kern

Door de samenvoeging van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Burgemeester Sijbers (gemeente Sint Anthonis) geeft aan: “Als één sterke gemeente kunnen we meer bereiken voor onze inwoners. Zoals voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers beter ondersteunen en onze economie verder versterken. Daarbij heeft de nieuwe gemeente de ambitie om het unieke eigen karakter van de 25 dorpen te koesteren en versterken.” Burgemeester Van Soest (gemeente Boxmeer) licht verder toe: “De nieuwe gemeente staat ook sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers aan ons (blijvend) te verbinden. Uitdagingen kunnen we samen beter aan dan alleen.”

Naam van de nieuwe gemeente

Op 13 september jl. zijn door de burgemeesters van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis de mogelijke namen voor de nieuwe gemeente bekend gemaakt. Uit 397 unieke inzendingen heeft de naamgevingscommissie de volgende drie namen geselecteerd: Land van Cuijk, Maasbroek en Maasheggen. Tot maandag 14 oktober kunnen alle inwoners van 16 jaar en ouder stemmen op één van deze drie namen. Op vrijdag 18 oktober a.s. wordt onthuld welke naam de meeste stemmen heeft gekregen. Vervolgens zal aan drie gemeenteraden worden voorgesteld deze naam te hanteren voor de nieuwe gemeente.

Besluitvorming en ter inzage legging

De besluitvorming over het herindelingsontwerp door de drie gemeenteraden vindt plaats op 28 oktober 2019. Op 22 oktober wordt een gezamenlijke radenbijeenkomst gehouden, waar een technische toelichting op het herindelingsontwerp wordt gegeven. Na de besluitvorming door de drie gemeenteraden volgt een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Hierover volgt na het besluit van de gemeenteraden meer informatie.

Het herindelingsontwerp is te lezen op https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/cuijk-boxmeer-en-sint-anthonis-zetten-volgende-stap.