Excursie voor boeren

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Excursie voor boeren

Excursie voor boeren

BronlaakRuim 30 boeren en grondeigenaren met interesse voor het Peel Natuurdorpen project kwamen op vrijdag 23 oktober naar Bronlaak. Dit om informatie op te doen over wat de Stichting Peel Natuurdorpen onder een fraai cultuur/natuurlandschap verstaat. Het landschap van Bronlaak heeft alle kenmerken die de Stichting voor ogen heeft: een prachtig coulisselandschap.

De boeren werden in groepen van 3 personen rondgeleid door de initiatiefnemers en de kwartiermakers. 

Coulisselandschap

Een coulissen landschap is een halfopen landschap dat wordt gekenmerkt door een lapjesdeken van onregelmatige percelen. Percelen afgeschermd door bossen, heggen, houtwallen en hier kruidenrijk grasland, waar koeien als de perfecte stoffeersters het geheel compleet maken. Tijdens de excursie konden de boeren zien en ervaren hoe zo’n landschap  eruit ziet en hoe verrassend het is. Je loopt door een weiland langs een bos of houtwal af en denkt dat het weiland ophoudt. Op het schijnbare einde doemt echter plotseling weer een heel nieuw weiland op. Juist dit verrassende effect maakt het coulisselandschap zo leuk.

Prachtig

De deelnemers waren onder de indruk van het prachtige coulisselandschap. Zozeer dat ze spontaan vertelde er zeker nog een naar terug te gaan. Dat is wat dit landschap teweeg brengt. Een geweldige kans dus om zo’n nieuw coulisselandschap met tiny houses (3 per hectare nieuwe natuur) te ontwikkelen binnen het Peel Natuurdorpen project!

Interesse

Bent u boer en grondeigenaar in de Peel en wilt u ook deelnemen aan het Peel Natuurdorpen project meldt u dan aan via;  www.peelnatuurdorp.nl of wilt u in contact stuur dan een mail naar; info@peelnatuurdorp