Extra ondersteuning voor ondernemers in de gemeente Boxmeer

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Extra ondersteuning voor ondernemers in de gemeente Boxmeer

Extra ondersteuning voor ondernemers in de gemeente Boxmeer

Om de ondernemers in deze periode te ondersteunen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 31 maart jl. het volgende besloten:

  1. Ondernemers krijgen op aanvraag uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen met 6 maanden. Aanvragen kunnen laagdrempelig worden ingediend via www.boxmeer.nl/ondernemersloket.
  2. De gemeenteraad heeft op 12-12-2019 besloten tot het invoeren van een heffing Bedrijfsinvesteringszone. Het college heeft besloten deze heffing met 1 jaar op te schorten. Wel zal de gemeente het gemeentelijk aandeel 2020 ad € 40.000 uitbetalen aan de Stichting.
  3. Het opleggen van de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 zal verschoven worden van het voorjaar naar het najaar van 2020. Tevens zal er geen voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 worden opgelegd.
  4. De gemeente zal in 2020 de jaarlijkse huurvergoeding terrassen voor het gebruik van gemeentegrond horecaondernemers niet in rekening brengen.