Extra raadsvergadering 20 september 2017

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Extra raadsvergadering 20 september 2017

Extra raadsvergadering 20 september 2017

Op woensdag 20 september vindt een extra raadsvergadering plaats, aanvang 19.30 uur, met als enig agendapunt de besluitvorming over het rapport over de verkenning naar de best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking voor het Land van Cuijk met als titel ‘Een ongekende bestemming?’.

Nadere informatie op de gemeentelijke website (www.boxmeer.nl) via het tabblad Raadsinformatie.

Degenen die over in de raadsvergadering geagendeerde onderwerpen gebruik willen maken van het spreekrecht of bepaalde stukken willen inzien kunnen daarover tot 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering contact opnemen met de griffier dhr. T. Cornelissen op tel. (0485) 585795 of via griffie@boxmeer.nl.

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Boxmeer.