Gebiedsproces Maasheggen van start. U kunt meedoen!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Gebiedsproces Maasheggen van start. U kunt meedoen!

Gebiedsproces Maasheggen van start. U kunt meedoen!

In december 2016 is een ambitiekaart gemaakt voor de Noordelijke Maasvallei; het Maasheggengebied tussen Gassel en Maashees.

Deze ambitiekaart gaat uit van onder meer de realisatie van Natuurnetwerk Brabant, in combinatie met andere groene doelen en verbetering van de verkaveling van agrarische gronden. 

Deze ambitiekaart is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), Staatsbosbeheer en in overleg met ZLTO.

Om deze ambitie te realiseren zijn tal van instrumenten (zoals vrijwillige kavelruil) en subsidieregelingen beschikbaar. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de gelden die het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar stelt voor de verwerving en inrichting van gronden in het (Ondernemend) Natuurnetwerk Brabant.

Voor dit gebiedsproces is ook ‘grondpot’ met (ruil)grond beschikbaar. Deze ‘grondpot’ wordt vooralsnog gevuld met gronden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en de gemeenten Cuijk en Boxmeer. Deze gronden worden ingezet, bijvoorbeeld via een kavelruil, om de ambities te realiseren.

De ‘grondpot’ is interessant voor iedereen die:

  • wil investeren in de realisatie van de Maasheggen en/of natuurontwikkeling;
  • kansen ziet voor deelname met eigen gronden aan een grondruil, al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling;
  • geïnteresseerd is in de verwerving en/of inrichting van gronden uit de grondpot, al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Dan kunt u zich tot uiterlijk 11 juni melden bij Staatsbosbeheer, de heer A. Peters, Maasheggen@brabant.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken indien u nadere (project) informatie wenst te ontvangen. Bijvoorbeeld opvragen van de Ambitiekaart.


Op woensdag 17 mei is er van 13.30 uur – 17.30 uur een inloopmiddag op het gemeentehuis van Boxmeer. Belangstellenden kunnen dan terecht voor nadere informatie, verduidelijking van uw vragen en registratie van uw belangstelling.

Na 11 juni wordt gezamenlijk bepaald welke partijen concrete belangstelling hebben, willen en kunnen investeren in het NNB/groene doelstellingen en willen deelnemen aan het gebiedsproces. Iedereen die interesse heeft getoond zal hiervan op de hoogte worden gesteld.