Gemeenten bevestigen vertrouwen in samenwerking met RBT

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Gemeenten bevestigen vertrouwen in samenwerking met RBT

Gemeenten bevestigen vertrouwen in samenwerking met RBT

Land van Cuijk werken al enkele jaren intensief samen om deze regio op toeristisch gebied op de kaart te zetten. In 2015 zijn hierover afspraken vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk (SOK). Deze overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar (tot en met 2017), met een intentie tot verlenging tot en met 2020. Alle vijf gemeenten zijn onlangs akkoord gegaan met verlenging van deze overeenkomst en spreken daarmee opnieuw hun vertrouwen uit in de samenwerking met het RBT Land van Cuijk.

Evaluatie

Op basis van de in de SOK gemaakte afspraken zijn de samenwerking en het functioneren van het RBT gedurende de eerste drie jaren geëvalueerd. Geconstateerd is dat het RBT in ruim voldoende mate voldoet aan de afspraken en verwachtingen. Bij de evaluatie zijn zaken beoordeeld als de uitvoering van marketing en promotieplannen, de ondersteuning van de Toeristische Ontmoetingspunten, de financiële situatie en het verwerven van fondsen uit de markt (naast de gemeentelijke bijdragen). Met de vijf gemeenten is een eigen analyse gemaakt én daarnaast zijn de toeristische platforms en een extern deskundige gevraagd naar hun oordeel. Ook zij zijn positief over het RBT en constateren dat er met relatief beperkte middelen en capaciteit veel wordt bereikt. Financiën en capaciteit blijven aandachtspunten voor de toekomst.

Komende jaren

RBT Land van Cuijk werkt ook in de komende jaren volgens vier sporen: Promotie (magazine, website, beurzen, luchtballon), Kennis & inzicht (bijeenkomsten), Ondersteunen (Toeristische Ontmoetingspunten, Groeters, platforms) en Ontwikkelen (arrangementen). Het programma is niet statisch; het wordt in de loop van de tijd verder ingevuld.

Meer weten over het RBT? Kijk op www.rbtlandvancuijk.nl.