Gratis groenafval aanbieden voor agrariërs

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Gratis groenafval aanbieden voor agrariërs

Gratis groenafval aanbieden voor agrariërs

Agrariërs kunnen op 6 maart en 3 april gratis groenafval aanbieden op de Groenstraat in Haps. Dat kan alleen op die vier dagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Dit mag op deze dagen bij uitzondering met groot materieel. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Voor het aanbieden van groenafval geldt dat het géén bedrijfsmatig groenafval mag zijn, zoals bijvoorbeeld snoeihout van fruittelers en boomkwekerijen. Vanuit milieuoogpunt heeft het de voorkeur dat schoon snoeihout gescheiden van overig grof groenafval aangeleverd en gestort wordt. Het groenafval dient conform alle acceptatievoorwaarden aangeleverd te worden. Deze vind u op www.afvalaanbieden.nl. U kunt ook bellen met de Afvalinfolijn (0485) 338 352 om de acceptatievoorwaarden op te vragen.