In gesprek met wethouder Peter Stevens over woningbouw

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > In gesprek met wethouder Peter Stevens over woningbouw

In gesprek met wethouder Peter Stevens over woningbouw


In gesprek met wethouder Peter Stevens: 10 augustus 2021

Waar wordt momenteel in de gemeente Boxmeer gebouwd?

We gaan er al jaren vol voor met als doel dat in al onze dorpen gebouwd wordt. Bouwen, bouwen, bouwen! Dat is het motto. Hieronder treft u u een overzicht van de woningbouwprojecten per dorp. Het gaat dan opgeteld om 1.400 woningen binnen onze gemeente, verdeeld over alle dorpen. We richten ons op de bouwbehoefte van elk specifiek dorp, want elk dorp is uniek. Het doel is dat iedereen die dat wil, in zijn of haar dorp een fijne woning kan vinden.

Zijn er bouwprojecten gepland voor de toekomst?

In onze gemeente zijn er veel woningbouwprojecten gepland voor de toekomst, omdat we verschillende kansen benutten om tot deze projecten te komen. Zo kunnen we binnenstedelijk bijvoorbeeld een maatschappelijke of bedrijfsbestemming te wijzigen naar wonen, zoals we gedaan hebben bij jeugdhuis in Vortum-Mullem en de kerk in Maashees. Buitenstedelijk richten we ons op nieuwe locaties voor woningbouw, bijvoorbeeld voor woonhofjes. Ook is het voor onze inwoners mogelijk om hun bestaande woning of kavel te splitsen. Kortom: door zoveel mogelijk kansen te benutten, kan er gebouwd geworden.

Er zijn dan ook een aantal grote projecten op komst, bijvoorbeeld het project Maasbroeksche Blokken in Boxmeer (540 woningen). In zoveel mogelijk dorpen wordt gebouwd, zo ook 100 nieuwe woningen in Overloon. Maar dat is nog lang niet alles. U kunt in de bijlage hieronder precies zien hoeveel er in uw dorp gebouwd gaat worden. We zijn in verschillende dorpen ook druk bezig met locatie-uitbreiding voor nieuwe woningbouw.


Voor wie worden de woningen gebouwd?

De vraag naar starterswoningen, middenhuur en ouderenwoningen is groot. Wij kiezen er in veel gevallen voor om levensloopbestendig te bouwen, wat betekent dat we een woning zo samenstellen dat deze voor jong en oud geschikt is. Mocht iemand op den duur bijvoorbeeld minder mobiel worden, dan zijn noodzakelijke aanpassingen mogelijk, zoals het plaatsen van een lift.

We vinden het belangrijk om niet alleen voor, maar ook met de toekomstige bewoner te bouwen. Zo is bij pilot-bouwproject ’t Hulder in Vierlingsbeek bijvoorbeeld met de kopers bepaald welk type woningen het moeten worden, hoe groot de woningen moeten zijn etc. De behoefte om mee te bouwen kan per inwoner verschillen. Tegelijkertijd zorgen we er ook voor dat nieuwbouw past bij het karakter van het dorp, want het is belangrijk om dat karakter te behouden. We kiezen voor kwaliteit van bouwen en gaan zorgvuldig om met de beschikbare ruimte. Het straatbeeld en hetgeen dat inwoners trots maakt op hun dorp, moeten we in ere houden.
 

Waarom is het zo belangrijk om te blijven bouwen?

Om de leefbaarheid voor jong en oud in onze gemeente te behouden en te verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de jeugd hier graag terugkeert na de studie. Ook vraagt de werkgelegenheidsregio Land van Cuijk om huisvesting voor de mensen die er (komen) werken. Meer dan genoeg redenen dus om te blijven bouwen!

Wat doet de gemeente Boxmeer om de woningbouw te versnellen?

Onze inzet is in ieder geval om zoveel mogelijk bestemmingsplannen concreet te maken, zodat er gebouwd kan worden. Wat misschien niet iedereen weet, is dat bouwplannen in hun (lange) traject regelmatig ook sneuvelen. Dat wetende, kiezen wij er bewust voor om meer plannen te ontwikkelen dan ‘noodzakelijk’, zodat er altijd voldoende gebouwd kan worden. De behoefte vanuit de gemeenschap is voor ons hierbij leidend. Ook zijn we veel in gesprek met de provincie, woningcorporaties, wijk- en dorpsraden, marktpartijen en initiatiefnemers om de woningbouw waar mogelijk te versnellen.


Hoe kijkt u naar de woningbouwopgave van de nieuwe gemeente Land van Cuijk?

De nieuwe gemeente Land van Cuijk telt straks 33 kernen, met een eigen identiteit. Met zo’n schaalvergroting is het belangrijk om niet blindelings te focussen op cijfers en prognoses, maar juist focussen op de bouwbehoefte van elk dorp. Anders doen we onszelf tekort. Het is belangrijk om grondpositie te creëren in elke kern, zodat we samen met de bewoners de regie kunnen voeren. Zo bouwen we overal, maar passend bij de behoefte.