Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI). Ook veranderen per 1-1-2021 de bijstandsnormen en daarmee de hoogte van uw maximale inkomen om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Voor wie?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig moeten leven van een inkomen rond een sociaal minimum. Dit kan bijvoorbeeld een Participatiewet (PW), WAJONG-, ANW- of een WIA-uitkering zijn, maar ook mensen met inkomsten uit werk kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en rechtmatig in Nederland verblijven.
  • U mag op de peildatum niet gedetineerd zijn
  • U mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan is voor de bijstand
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering en u moet er alles aan hebben gedaan om tot inkomensverbetering te komen.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De indexering voor 2021 bedraagt 1,4%. De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

Per 01-01-2020

Per 01-01-2021

Alleenstaande

€ 418,00

€ 424,00

Alleenstaande ouder

€ 536,00

€ 544,00

Gehuwden / Gezin

€ 596,00

€ 605,00

Hoogte inkomen

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijke) inkomen per maand maximaal mag zijn.

Per 01-01-2020

Per 01-01-2021

Alleenstaande

€ 1.157,55

€ 1.182,98

Alleenstaande ouder

€ 1.157,55

€ 1.182,98

Gehuwden

€ 1.653,64

€ 1.689,97

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Op de website van de gemeente zijn aanvraagformulieren beschikbaar onder ‘Ken uw rechten’. Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente, kunt u het beste eerst bellen met het Zorgloket om te vragen naar de mogelijkheden. Het telefoonnummer van het Zorgloket is 0485 – 585 865.