Inschrijving korte termijnverpachting 2022

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Inschrijving korte termijnverpachting 2022

Inschrijving korte termijnverpachting 2022

Op 31 december 2021 eindigen alle pachtovereenkomsten waarbij percelen gemeentegrond voor de duur van één jaar, of korter zijn verpacht.

Het college van B & W is voornemens om voor het tijdvak 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 wederom diverse landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven aan agrariërs uit de gemeente Boxmeer.

Belangstellenden worden nu in de gelegenheid gesteld hun interesse schriftelijk kenbaar te maken door middel van het indienen van een aanvraagformulier voor de pacht in 2022.

Aanvraagformulier

DigiDlogo                        U kunt uw aanvraag meteen online doen met behulp van uw DigiD .

Online aanvragen

U kunt het formulier ook hier downloaden of ophalen bij het gemeentehuis. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 6 augustus 2021 worden ingeleverd.

Nadrukkelijk wijzen wij er op dat degene die eerder een aanvraag heeft ingediend het verzoek dient te herhalen en het formulier volledig moet invullen.

Uw bedrijf dient in de gemeente Boxmeer te zijn gevestigd. En u dient een volwaardig (reëel) agrarisch bedrijf te hebben met als hoofdberoep land- of tuinbouw. Voor de goede orde wijze er op dat alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling worden genomen.

Pachtovereenkomst

Als u een pachtperceel krijgt toebedeeld, dan ontvangt u van de gemeente een pachtovereenkomst met het verzoek dit contract ondertekend te retourneren. Het kan zijn dat u het aan u toebedeelde perceel niet wil pachten en/of dat u niet akkoord bent met de voorwaarden (inclusief de pachtprijs) van het contract. Als dat zo is, zal het aan u toebedeelde perceel aan iemand anders worden toegewezen.