Inwoners gemeente Boxmeer ondertekenen participatieverklaring

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Inwoners gemeente Boxmeer ondertekenen participatieverklaring

Inwoners gemeente Boxmeer ondertekenen participatieverklaring

Op 29 november ondertekenden 25 Boxmeerse statushouders in het bijzijn van burgemeester Van Soest, wethouder Hendriks-van Haren en de manager van Sociom, mevrouw Vloet, de participatieverklaring. In zijn toespraak heette de burgemeester hen van harte welkom in Boxmeer en sprak de wens uit dat zij zich snel thuis voelen in deze gemeente. De bijeenkomst is gepresenteerd en muzikaal ondersteund door het collectief ‘Zing Nederlands Boxmeer’.

De participatieverklaring is sinds 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Boxmeer workshops aan deze statushouders, allen afkomstig uit Syrië, aangeboden die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente Boxmeer zijn komen wonen.

Met de ondertekening verklaren de statushouders dat zij op de hoogte zijn van de kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie van de Nederlandse samenleving, dat zij die zullen respecteren en dat zij bereid zijn om actief deel te nemen aan de samenleving.

De ondertekening is het sluitstuk van een serie workshops die zij volgden via Sociom. Zij stonden uitgebreid stil bij de kernwaarden die gelden in de Nederlandse samenleving en die zijn vastgesteld door het parlement. Naast uitleg over deze begrippen, hebben de deelnemers ook met elkaar van gedachten gewisseld over wat deze waarden voor hen betekenen. Zo is onder andere gesproken over de manier van reageren in Nederland op allerlei situaties. Bijvoorbeeld: hoe reageer je als je buurman ’s avonds laat harde muziek aan heeft en wat in Nederland een gangbare reactie is in een dergelijke situatie. Door de GGD is een workshop verzorgd over een gezonde levenswijze en de gezondheidzorg in Nederland. Het traject is afgesloten met een excursiedag. Bezoeken zijn onder andere gebracht aan: Biblioplus, Kasteel Museum Sint Anna, Hobbyclub Boxmeer, Dunya, en de Unit.

groepsfoto