Jongerenforum Boxmeer: iets voor jou!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Jongerenforum Boxmeer: iets voor jou!

Jongerenforum Boxmeer: iets voor jou!

De gemeente Boxmeer zoekt jongeren, die willen meebouwen aan de toekomst van de jongeren door mee te doen met het Jongerenforum Boxmeer.

We zoeken minimaal 5 en maximaal 15 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar, die wonen in Boxmeer of op een school in Boxmeer zitten.

De zittingsduur van de leden van het Jongerenforum is 2 jaar. Je bent daarna herkiesbaar. Als je 21 jaar wordt, eindigt je lidmaatschap van het Jongerenforum.

De leden van het Jongerenforum kiezen zelf hun voorzitter en hun plaatsvervangend voorzitter. Ook bepalen ze zelf hoe vaak ze bij elkaar komen en hoeveel tijd ze kunnen besteden.

Wat doet het Jongerenforum Boxmeer?

  1. Het Jongerenforum geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouder en aan de gemeenteraad over onderwerpen, die jongeren raken.
  2. Het Jongerenforum treedt minimaal een keer per jaar naar buiten door een activiteit te organiseren, die gericht is op de Boxmeerse jeugd.
  3. Het Jongerenforum maakt andere jongeren enthousiast over onderwerpen die hen aangaan.

Op deze manier heb je een directe stem en bouw je mee aan de toekomst van de jongeren in Boxmeer.

Het Jongerenforum is niet alleen leuk, maar ook nuttig, want je doet ervaring op en je verdient er nog wat mee ook.

Je wordt door de gemeente ondersteund in je activiteiten voor het Jongerenforum. Je kunt je via het formulier hiernaast aanmelden.

Wil je meer informatie?

  • Bel, app of mail naar Frits van de gemeente Boxmeer.
  • M       06 30 90 93 52
  • E        f.harteveld@boxmeer.nl

Jongerenforum