Korte termijnpacht seizoen 2019

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Korte termijnpacht seizoen 2019

Korte termijnpacht seizoen 2019

Op 31 december 2018 eindigen alle pachtovereenkomsten waarbij percelen gemeentegrond voor de duur van één jaar, of korter zijn verpacht.

Het college van B & W is voornemens om voor het tijdvak 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 wederom diverse landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven aan agrariërs uit de gemeente Boxmeer.
Belangstellenden worden nu in de gelegenheid gesteld hun interesse schriftelijk kenbaar te maken door middel van het indienen van een aanvraagformulier voor de pacht in 2019.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis en/of digitaal beschikbaar via deze website.

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 3 augustus 2018 worden ingeleverd.
Nadrukkelijk wijzen wij er op dat degene die eerder een aanvraag heeft ingediend het verzoek dient te herhalen en het formulier volledig moet invullen.

Uw bedrijf dient in de gemeente Boxmeer te zijn gevestigd. En u dient een volwaardig (reëel) agrarisch bedrijf te hebben met als hoofdberoep land- of tuinbouw. Voor de goede orde wijze er op dat alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling worden genomen.