Korte termijnverpachtingen 2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Korte termijnverpachtingen 2018

Korte termijnverpachtingen 2018

Op 31 december aanstaande eindigen alle pachtovereenkomsten waarbij percelen gemeentegrond voor de duur van één jaar, of korter zijn verpacht. Het college van B&W is voornemens om voor het tijdvak 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 wederom diverse landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven aan agrariërs uit de gemeente Boxmeer. Degene die belangstelling heeft voor de pacht kan dit door middel van een aanvraagformulier kenbaar maken.

Aanvraagformulier

Vanaf 5 juli 2017 is het aanvraagformulier verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis of hier te downloaden

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 4 augustus 2017 worden ingeleverd.

Nadrukkelijk wijzen wij er op dat degene die eerder een aanvraag heeft ingediend het verzoek dient te herhalen en het formulier volledig moet invullen. Daarbij moet men een volwaardig bedrijf hebben met als hoofdberoep land- of tuinbouw.  

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

De pachtprijzen voor 2018 bedragen € 850,- per hectare.