Leerlingenvervoer voor schooljaar 2017-2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Leerlingenvervoer voor schooljaar 2017-2018

Leerlingenvervoer voor schooljaar 2017-2018

Dit item is gearchiveerd op 01-06-2017.

Als uw kind naar een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat en als uw kind daarvoor verder dan zes kilometer moet reizen, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. U vraagt dit bij de gemeente aan. De tegemoetkoming kan bestaan uit een vergoeding voor het vervoer per (brom)fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer. Het taxivervoer wordt geregeld via de gemeente. Leerlingen die naar het reguliere voortgezet onderwijs gaan komen uitsluitend in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten als zij vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Aanvragen leerlingenvervoer

Als u in aanmerking denkt te komen voor leerlingenvervoer dan kunt u dit aanvragen door het Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018 in te dienen. U kunt het via onderstaande link downloaden.

De gemeente beoordeelt iedere aanvraag individueel op grond van de gemeentelijke Verordening leerlingenvervoer. Houdt u er rekening mee dat de verordening uit gaat van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Om u op tijd te kunnen beantwoorden is het van belang dat u de aanvraag voor het leerlingenvervoer op tijd indient. Stuur het aanvraagformulier bij voorkeur vóór 1 juni naar de gemeente.