Leerlingenvervoer voor schooljaar 2019-2020

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Leerlingenvervoer voor schooljaar 2019-2020

Leerlingenvervoer voor schooljaar 2019-2020

Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs? En is de afstand die u moet afleggen tussen huis en school groter dan zes kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in reiskosten of vervoersvoorziening.

U kunt deze tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen. Een tegemoetkoming kan bestaan uit een vergoeding voor het vervoer per (brom)fiets, openbaar vervoer of, in uitzonderlijke gevallen, voor eigen vervoer. Een andere mogelijkheid is dat uw kind in aanmerking komt voor taxivervoer. In dat geval wordt dit door de gemeente geregeld.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs? Dan komt uw kind uitsluitend in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten of taxivervoer als hij/zij vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar school kan reizen.

Aanvragen leerlingenvervoer

Wanneer u leerlingenvervoer wil aanvragen, dan kunt u dit doen door het ‘aanvraagformulier leerlingenvervoer school 2019-2020’ in te vullen. Dit kan online met uw DigiD maar u kunt het formulier ook downloaden en insturen.

De gemeente beoordeelt iedere aanvraag individueel op grond van de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer. Houdt u hierbij rekening mee dat de verordening uitgaat van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en het vervoer aansluit op de begin- en eindtijden van de schoolgids.

Om uw aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020 op tijd te kunnen beantwoorden, is het van belang dat u deze op tijd indient. Wanneer u het formulier vóór 1 juni 2019 naar ons opstuurt, kunnen wij uw aanvraag op tijd behandelen.

Heeft u verder nog vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer (0485) 585911 of via e-mailadres gemeente@boxmeer.nl onder vermelding van ‘leerlingenvervoer’.

Koppelbox