Leerlingenvervoer: vraag het op tijd aan

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Leerlingenvervoer: vraag het op tijd aan

Leerlingenvervoer: vraag het op tijd aan

Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs? En moet uw kind daarvoor verder dan zes kilometer reizen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten.

Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen bij de gemeente met het ‘aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019’. De tegemoetkoming kan bestaan uit een vergoeding voor het vervoer per (brom)fiets, openbaar vervoer, taxivervoer of eigen vervoer. Het taxivervoer wordt geregeld via de gemeente.
Leerlingen die naar het reguliere voortgezet onderwijs gaan, komen uitsluitend in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten als zij vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart op grond van de gemeentelijke Verordening leerlingenvervoer. Houdt u er rekening mee dat de verordening uit gaat van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Zo snel mogelijk aanvragen

De gemeente probeert alle aanvragen voor het leerlingenvervoer zoveel mogelijk voor de zomervakantie af te handelen, zodat u weet waar u aan toe bent. Daarvoor is het wel belangrijk dat u uw aanvraagformulier op tijd indient. Hebt u uw aanvraag nog niet opgestuurd, doe dit dan zo snel mogelijk!
Voor sommige leerlingen is pas later bekend waar zij volgend schooljaar naar school gaan. Stuurt u in dat geval het formulier zo snel mogelijk op zodra bekend is waar uw kind volgend schooljaar heen gaat en u alle gegevens aan kunt leveren.