Meer en beter bereikbare hartapparatuur gemeente

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Meer en beter bereikbare hartapparatuur gemeente

Meer en beter bereikbare hartapparatuur gemeente

Het college van B&W heeft geld beschikbaar gesteld voor meer en beter bereikbare AED’s (hartapparatuur). De wijk- en dorpsraden is gevraagd op welke openbare locaties zij het zinvol vinden om de apparatuur in de verschillende dorpen te hebben. Voor de extra voorzieningen worden 8 extra AED’s en 2 buitenkasten aangeschaft. Ook komen vanaf 2018 wijk- en dorpsraden en verenigingen met een AED die 24 uur per dag bereikbaar is, in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €250 per jaar voor onderhoud.  

Dankzij een schenking van de Vriendenloterij kon er bij de Hartstichting een verzoek worden ingediend voor het gratis beschikbaar stellen van AED buitenkasten. De gemeente heeft in augustus een verzoek ingediend bij de Hartstichting en dit heeft geresulteerd in een schenking van 10 AED buitenkasten ter waarde van € 6.800,-.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We vinden het belangrijk dat AED’s zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor onze inwoners en geven op deze manier als overheid het goede voorbeeld. Er zijn ook veel ondernemers die dit op eigen initiatief doen en daarvoor zijn wij dankbaar, want hoe groter de dekking hoe beter natuurlijk. Het maakt de kans op overleven bij een hartstilstand echt vele malen groter. Met de nieuwe en extra apparatuur is deze nu redelijk tot goed. ”