Modder op de weg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Modder op de weg

Modder op de weg

Er wordt weer geoogst en het land wordt bewerkt voor het komende groei- en oogstseizoen. Bij deze werkzaamheden is het onvermijdelijk dat er modder op de weg komt. Modder of klei en regen zijn dé ingrediënten voor een verraderlijk glad wegdek.

Het is belangrijk om dat tot een minimum te beperken. Door landbouworganisaties en gemeenten wordt geprobeerd landbouwers en transportbedrijven bewust te maken van de gevaren.

Degene die de weg vervuilt, is aansprakelijk voor de gevolgen. Wanneer een ongeval wordt veroorzaakt door een vervuilde weg, is de vervuiler aansprakelijk. Dit geldt ook voor wandel- en fietspaden! De veroorzaker van de vervuiling is verplicht waarschuwingsborden (modderborden) te plaatsen zodat de overige weggebruikers hun snelheid kunnen aanpassen. Direct nadat het werk klaar is, moet de veroorzaker van de modder de weg schoonmaken en de borden weer verwijderen.

In de praktijk gebeurt het helaas nog steeds dat de modder niet direct na het werk van de weg wordt gehaald. Wees dus alert, ook als u geen borden ziet. Stuit u op modder zonder dat er borden zijn geplaatst, geef dit dan door via de MijnGemeente app, www.boxmeer.nl of via (0485) 585911.