MOVAS-voor en door jongeren iets voor jou!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > MOVAS-voor en door jongeren iets voor jou!

MOVAS-voor en door jongeren iets voor jou!

Logo movasDe gemeente Boxmeer zoekt jongeren, die willen meebouwen aan de toekomst van de jongeren door mee te doen met MOVAS-voor en door jongeren (voorheen Jongerenforum Boxmeer)

We zoeken minimaal 5 en maximaal 15 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar, die wonen in Boxmeer of op een school in Boxmeer zitten.

De zittingsduur van de leden van MOVAS-voor en door jongeren is 2 jaar. Je bent daarna herkiesbaar. Als je 21 jaar wordt, eindigt je lidmaatschap van MOVAS-voor en door jongeren.

De leden van MOVAS-voor en door jongeren kiezen zelf hun voorzitter en hun plaatsvervangend voorzitter. Ook bepalen ze zelf hoe vaak ze bij elkaar komen en hoeveel tijd ze kunnen besteden.

Wat doet MOVAS-voor en door jongeren?

  1. MOVAS-voor en door jongeren geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouder en aan de gemeenteraad over onderwerpen, die jongeren raken.
  2. MOVAS-voor en door jongeren treedt minimaal een keer per jaar naar buiten door een activiteit te organiseren, die gericht is op de Boxmeerse jeugd.
  3. MOVAS-voor en door jongeren maakt andere jongeren enthousiast over onderwerpen die hen aangaan.

Op deze manier heb je een directe stem en bouw je mee aan de toekomst van de jongeren in Boxmeer en omgeving.

MOVAS-voor en door jongeren is niet alleen leuk, maar ook nuttig, want je doet ervaring op en je verdient er nog wat mee ook.

Je wordt door de gemeente ondersteund in je activiteiten voor MOVAS-voor en door jongeren. Je kunt je via het formulier hiernaast aanmelden.

Wil je meer informatie?

  • Bel, app of mail naar Frits van de gemeente Boxmeer.
  • M       06 30 90 93 52
  • E        f.harteveld@boxmeer.nl