Natuurinclusieve landbouw

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

LogoDe provincie Noord-Brabant wil natuurinclusieve landbouw stimuleren. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit.

Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing.

Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf.

Omschakeling gangbare veehouderijbedrijven in Oost Brabant

De provincie heeft zich ten doel gesteld: een toename van 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven met toekomstperspectief in de komende drie jaar. Hierbij wordt gedacht aan omschakeling van gangbare veehouderijbedrijven buiten het Brabants natuurnetwerk.

Om dit doel te bereiken heeft het Collectief ANB Oost-Brabant Jan Ottens en Harry Geling gevraagd om als ondernemers-coaches natuurinclusieve landbouw dit proces te ondersteunen.

Geïnteresseerden krijgen een keukentafelgesprek met de ondernemers-coach waarna bij serieuze belangstelling samen een omschakelplan wordt opgesteld. Dit omschakelplan kan bij de provincie worden ingediend om in aanmerking te komen van een provinciale subsidie van € 10.000,-- voor het opstellen van een businessplan. De ondernemer krijgt hierover de beschikking en kan met dit budget naar eigen keuze een adviseur inhuren om samen met hem/haar een businessplan voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op te stellen. In de uitvoering van het businessplan zal de ondernemer worden begeleid door de ondernemers-coaches.

Interesse?

Bent u ook geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Neem dan contact op met Jan Ottens via tel. 06-11225096 of mail: janottens@landgoedtoventje.nl of met Harry Geling via tel. 06-57065824 of mail: hgeling@gmail.com.

Wintervoedselakker