Nieuwe informatie aanpak wateroverlast

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Nieuwe informatie aanpak wateroverlast

Nieuwe informatie aanpak wateroverlast

Op www.boxmeer.nl/wateroverlast  is nieuwsbrief 5 over de aanpak van wateroverlast door extreme regenbuien in onze gemeente te lezen.  In deze editie ziet u welke ‘quick wins’ al in Boxmeer zijn uitgevoerd en leggen we uit waarom de volgorde wordt aangepast. De status van de maatregelen in Beugen komt aan bod en de planning voor alle andere dorpen. Ook vindt u hier weer wat tips om zo goed mogelijk met klimaatveranderingen om te gaan.

Naar aanleiding van de extreme regenbuien in mei en juni vorig jaar zijn we een onderzoek gestart naar mogelijke extra maatregelen. Het doel is om, binnen realistische financiële mogelijkheden, de overlast in onze gemeente van eventuele volgende extreme regenbuien zoveel mogelijk te beperken.

Om dit zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren worden de knelpunten van alle dorpen in de gemeente tegen het licht gehouden om te kijken waar maatregelen mogelijk zijn. Deze worden samengevoegd met de plannen die er lagen. Op die manier ontstaat er een overzicht van het totale werk en de kosten en kunnen we aan de slag met de meest effectieve verbeteringen op korte en lange termijn. Via de nieuwsbrieven kunt u de ideeën en vorderingen op dit gebied volgen.