Onafhankelijke cliëntondersteuning

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners.  Het gaat om ondersteuning onafhankelijk van de gemeente, met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid of participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen.

Wat is cliëntondersteuning?

Hebt u informatie, advies of hulp nodig, bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek met de gemeente of bij het aanvragen van een voorziening? U kunt zich laten bijstaan door iemand uit uw eigen netwerk, bijvoorbeeld uw partner, familie of buren. Maar u kunt ook vragen om onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is gratis hulp.

In Boxmeer wordt MEE aangeboden als aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning en vanaf augustus 2020 biedt ook OZOZ onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Het college van B&W heeft op 14 juli 2020 namelijk een besluit genomen om in de periode vanaf augustus 2020 tot en met december 2021 een pilot cliëntondersteuning op maat in te zetten.

Het doel van de pilot is om onafhankelijke cliëntondersteuning op maat aan te bieden passend bij de behoefte van de inwoner, zodat het gebruik en de bekendheid toeneemt. Daarnaast willen we op outreachende wijze kwetsbare inwoners benaderen, om zo eerder en preventief eventuele hulpvragen te inventariseren en inwoners bij te staan die we normaal niet of pas later zouden bereiken.

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid van inwoners. Niet iedereen is even zelfredzaam en weet waar hij of zij terecht kan met een bepaalde hulpvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen met een beperkt sociaal netwerk, of psychisch kwetsbaren die steeds vaker in de wijk komen wonen. Wanneer mensen niet weten waar zij terecht kunnen voor hulp, komt het voor dat zij geen hulp zoeken. Door deze mensen op een laagdrempelige manier te benaderen, zullen zij beter op weg geholpen worden en eerder een eventuele hulpvraag kunnen stellen.

In contact komen met een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Ondersteuning via MEE

Via de MEE organisatie kunt u een beroep doen op cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past kunt organiseren. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt met u mee (los van andere partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers of vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

MEE is een organisatie die mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen ondersteunt. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE is onafhankelijk en staat naast de cliënt en helpt zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. MEE zet zijn kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Contact

Heeft u een vraag aan MEE of wilt u zich aanmelden voor ondersteuning door MEE, neemt u dan contact op met het Servicepunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur via de algemene toegang van MEE De Meent Groep.

Kantoor Boxmeer (alleen op afspraak): De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer

Telefoon: 088 - 465 35 55 (algemeen nummer MEE)

Email mee@meedemeentgroep.nl

Website www.meedemeentgroep.nl 

Ondersteuning via OZOZ

Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) is een samenwerkingsverband van Astrid Schut en Ellen van Steenveldt. Astrid en Ellen zijn breed inzetbare professionals die de Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar hebben afgerond.  Zij zijn op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.

Ellen en Astrid hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele ondersteuningsaanbod in de regio. Door hun ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen zij mensen met een zorg- en/of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact brengen met de juiste instanties en het uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen zij door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.

OZOZ richt zich ook op een proactieve benadering. Het uitgangspunt is dat inwoners die nu niet worden bereikt, eerder worden bereikt, waardoor er sneller en beter hulp geboden kan worden. Zij richten zich hierbij op kwetsbare inwoners, dit zijn niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Contact

Heeft u een vraag aan OZOZ, neemt u dan op werkdagen contact op telefonisch of per e- mail.

E-mail: info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl

Telefoon: 06-42852258

Website: www.onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl