Ondertekening prestatieafspraken

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Ondertekening prestatieafspraken

Ondertekening prestatieafspraken

De ondertekening van de Prestatieafspraken 2019 met Woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek.

Ondertekening

Ondertekening door wethouder Stevens, mevrouw Wilbers, bestuurder Mooiland, dhr. Verhoeven, directeur-bestuurder Wonen Vierlingsbeek, mevr. Lichteveld, Stichting Bewonersraad Gemeente Boxmeer en dhr. Frederix, Huurderspanel Vierlingbeek.

De prestatieafspraken hebben betrekking op het mogelijk maken van nieuwbouw, verhuren van woningen, verbeteren van de kwaliteit en verduurzamen van woningen.