Opening groen schoolplein Antoniusschool Maashees

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Opening groen schoolplein Antoniusschool Maashees

Opening groen schoolplein Antoniusschool Maashees

Opening groene schoolpleinDonderdag 29 oktober werd het nieuwe groene schoolplein van de Antoniusschool in Maashees geopend door wethouder Hendriks-Van Haren. Het groene schoolplein is op basis van de ideeën van de kinderen van de leerlingenraad ontworpen door de uit Maashees afkomstige Anjo Welles. Samen met de dorpsraad en de inzet van vele ouders en betrokken bedrijven uit de Maashese gemeenschap werd het nieuwe schoolplein mogelijk gemaakt.

Het groene schoolplein is een belangrijke stap op weg naar een klimaatbestendig Land van Cuijk.

Gemeente Boxmeer werkt in het Land van Cuijk samen aan het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030. Dit is een programma van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis), waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant. Er wordt gewerkt aan het uitvoeren van projecten die inwoners (en ook scholen) stimuleren klimaatmaatregelen te nemen. Het ontwikkelen van groene schoolpleinen is één van deze projecten.

Contact met de natuur

Kinderen komen steeds minder in contact met de natuur. Een groen schoolplein biedt kinderen dagelijks de kans op een natuurbeleving. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur. De kinderen gaan zelf op zoek naar beestjes en natuurlijke materialen. Dit biedt kansen voor biologielessen en voor natuur- en milieueducatie.

Beter samenspelen

Een betegeld schoolplein wordt al gauw ingenomen door actieve spellen als voetbal. Dit drijft kinderen met andere speelwensen naar de hoeken en randen van het plein. Door zones te creëren voor actief én rustiger spel ontstaat voor iedere groep een eigen ruimte en worden de ‘rechten’ op de ruimte eerlijker verdeeld. Ervaringen en onderzoek laten zien dat er hierdoor minder agressie en pestgedrag is op het schoolplein en dat kinderen beter leren samenspelen.