Overeenstemming coalitie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Overeenstemming coalitie

Overeenstemming coalitie

CDA, LOF en VDB/LO hebben volledige overeenstemming bereikt. De onderhandelaars hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld dat in een later stadium en in samenspraak met de voltallige raad en college zal worden geconcretiseerd.

Daarnaast is op basis van een extern adviseur vastgesteld dat het nieuwe college stevige ambities heeft ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en bestuurlijke vernieuwing. Dat rechtvaardigt een vierde wethouder die door het CDA zal worden voorgedragen.

De fracties cq de achterbannen van de betreffende partijen dienen hun instemming nog te geven, maar de onderhandelaars verwachten dat hun advies zal worden overgenomen.

De partijen gaan ervan uit dat de benoeming van de wethouders en de installatie van een aantal nieuwe leden van de gemeenteraad op 14 juni aanstaande zal plaatsvinden.