Procedure rondom rapport ‘Nabeschouwing over project Hansa’

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Procedure rondom rapport ‘Nabeschouwing over project Hansa’

Procedure rondom rapport ‘Nabeschouwing over project Hansa’

Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht de rekenkamercommissie Land van Cuijk de rol van de gemeente Boxmeer in de zaak rond de oncologische kliniek Hansa. Het rapport ‘Nabeschouwing over project Hansa’ is door de gemeenteraad geagendeerd in de commissievergadering van 7 september en de raadsvergadering van 14 september. 

Het college is van mening dat eerst met de raad over dit rapport moet worden gesproken op de plek waar dit hoort en niet via de media. Om die reden is het college niet in de positie om nu al inhoudelijk te reageren.