Regeling Maatschappelijke Participatie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Regeling Maatschappelijke Participatie

Regeling Maatschappelijke Participatie

Dit item is gearchiveerd op 16-04-2017.

Maatschappelijke participatie betekent mee (kunnen) doen in de maatschappij.

Al jaren kent de gemeente Boxmeer een bijdrageregeling voor maatschappelijke activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een krappe beurs zodat zij ook kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. De regeling voorziet ook in een bijdrage voor indirecte schoolkosten ten behoeve van ouders met een kind(eren) in het voortgezet onderwijs.

Maatschappelijke participatie

De gemeente kan bijdragen in de kosten voor sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld zijn het lidmaatschap van een bibliotheek, sportclub of vereniging, cursusgelden, abonnementen op tijdschriften, enz. Deze regeling is bedoeld voor minima en hun inwonende kinderen jonger dan 18 jaar. De tegemoetkoming is maximaal € 120,00 per jaar.

Indirecte schoolkosten

Voor kinderen tot 18 jaar die voortgezet of beroepsonderwijs volgen kan de gemeente ouders tegemoetkomen met een bijdrage in de schoolkosten. Deze bijdrage is bedoeld voor indirecte schoolkosten zoals bijvoorbeeld de ouderbijdrage, kosten voor schoolreisjes, schoolkamp of excursies, een schooltas, schrijfmiddelen, leermiddelen of reparatie aan een fiets. De tegemoetkoming is maximaal € 115,00 per jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Regeling Maatschappelijke Participatie gelden een aantal voorwaarden:

- u hebt een inkomen dat lager is dan 115% van de geldende bijstandsnorm;

- u hebt geen vermogen dat hoger is dan de geldende vermogensgrens;

- u kunt de kosten aantonen, bijvoorbeeld met een factuur of betaalbewijs;

Meer informatie

Aan de rechterzijde van dit artikel vindt u meer informatie over de regeling en de bijstandsnormen.

Het kan zijn dat u daarna nog vragen hebt, informeert u dan gerust door contact op te nemen met het Loket Werk en Inkomen, telefoonnummer (0485) 58 59 11. Via dit loket kunt u een aanvraag indienen.