Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

25 dorpen zijn bezocht in het kader van het visieproces 

Dinsdag 11 juni werd de rondgang langs alle dorpen van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis afgesloten in Katwijk. Ook daar waren betrokken inwoners samengekomen om na te denken en te discussiëren over hun dorp en hun verworvenheden.

“Wat wens jij voor de nieuwe gemeente? Waar ben je trots op in je gemeente en kern? Wat is de kracht van je kern en hoe kan de gemeente daar in ondersteunen? Wat vind je belangrijk om te behouden in de nieuwe gemeente en je eigen kern, en wat moet worden versterkt? Hoe zie je de verhouding tussen jezelf, je kern en de nieuwe gemeente?”

Bovenstaande vragen werden gebruikt om het gesprek langs de verschillende onderwerpen te leiden. Op grote placemats vulden inwoners in wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Het ging over Economie, Cultuur, Wonen, Duurzaamheid, Sport, Onderwijs, Zorg en de Rolverdeling tussen gemeente en gemeenschap. Lokale gespreksleiders zorgden ervoor dat op de avonden in ieder dorp een rijke oogst aan ideeën, standpunten en wensen werd opgehaald. Op iedere avond was een bestuurder uit één van de drie gemeenten aanwezig die een korte inleiding over de voorgenomen herindeling verzorgde.

We zijn tevreden over de rondgang langs de dorpen in het kader van het visietraject. In veel dorpen speelt vergelijkbare problematiek, wat eigenlijk in alle gevallen leidt tot flinke ambities. Maar dorpen hebben ook hun eigenheid, hun unieke karakter dat maakt dat inwoners zo betrokken zijn bij hun dorp en er ook energie in willen steken. Dorpen worden in een nieuwe gemeente belangrijker en door een nieuwe gemeente komen er kansen voor meer eigenheid en samenwerking. We hebben alle vertrouwen in de inwoners van deze 25 dorpen die gezamenlijk een gemeente van bijna 65.000 inwoners zullen vormen. En natuurlijk kunnen Mill & St. Hubert en Grave nog steeds aansluiten.

Heeft u de bijeenkomst gemist? Dan kunt u nog steeds op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl meedenken en uw feedback geven op de onderwerpen die op onderstaande afbeelding zijn weergegeven. Ook de online-input wordt meegenomen bij het formuleren van een visie voor de nieuw te vormen gemeente.