Senioren fietsen te weinig

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Senioren fietsen te weinig

Senioren fietsen te weinig

Wie op een zonnige dag door Boxmeer en omgeving fietst zou het niet zeggen. Maar senioren fietsen te weinig. De Doortrappen-campagne moet daar verandering in brengen.

Doortrappen is een initiatief van de overheid om de senioren actief te laten worden. In de gemeente Boxmeer is de SWOGB de organisatie voor ouderen. Derhalve neemt SWOGB, in samenwerking met de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant, de organisatie van deze campagne op zich. Het SWOGB is van mening dat ouderen door te fietsen langer gezond, sociaal en zelfredzaam blijven. Bij ouderen vanaf 55 jaar maar zeker ook ouderen boven de 70 jaar, neemt het aantal actieve fietsers snel af.
Er zijn verschillende redenen waarom ouderen stoppen met fietsen, weet Henk Roeffen uit Beugen. Hij is binnen de SWOGB aangesteld voor alle verkeerszaken bij de SWOGB. Dit houdt in dat Henk zich ook bezig houdt met de fietstrainingsdagen in de gemeente Boxmeer. Voor ouderen die om wat voor reden dan ook de fiets steeds minder pakken en op een gegeven moment niet meer durven of willen fietsen, hoopt de SWOGB met deze fietstrainingen weer in beweging te krijgen.

Het Doortrap-project sluit daar naadloos op aan. ,,We zien ook dat ouderen stoppen met fietsen zodra het herfst wordt. Dan is het namelijk te koud.’’ Het zou mooi zijn, denkt Henk, als de Doortrap actie op zijn minst een paar senioren over dit ‘dode punt’ heen helpt en tot minstens ver in november op de fiets weet te houden.

Nu zijn er ongetwijfeld “ouderen” die zeggen: wat een onzin, ik kan al fietsen vanaf mijn vierde jaar. Maar het gaat niet zo zeer om het fietsen, maar om het gedrag op de fiets. Het gedrag van de fietser staat centraal in de fietstrainingen. Hoe stap je bijvoorbeeld op en af. Hoe rem je en hoe anticipeer je op de medeweggebruikers. Naast de theorie op velerlei gebied worden de fietsen gecontroleerd en eventueel afgesteld. Kortom: vele reden om mee te doen.

Om Doortrappen te laten slagen worden in 2021 in de gemeente Boxmeer minimaal 4 fietsdagen voor senioren georganiseerd. Deze worden gespreid over de gemeente, medio mei zal de eerste plaatsvinden in Beugen.

Vanzelfsprekend kunnen alle senioren hieraan deelnemen. Komend voorjaar wordt u via de website, kranten, flyers, kbo enz. op de hoogte gebracht over de locatie en data.

Naast deze “Doortrappen” activiteit wordt er ook een scootmobiel training en een opfriscursus voor automobilisten gegeven.

Voor verdere informatie mail: henkroeffen@gmail.com