Situatie Weijerpark/Weijergracht

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Situatie Weijerpark/Weijergracht

Situatie Weijerpark/Weijergracht

20-01-2021

Er zijn veel berichten in omloop over de plannen voor het Weijerpark en de Weijergracht. We lichten in dit bericht graag de situatie toe om ruis weg te nemen.

Het plan voor het Weijerpark heeft ter inzage gelegen en we begrijpen de reacties die hierbij zijn ontstaan. Een belangrijk argument dat aangehaald wordt, is dat zowel het park als de gracht cultuurhistorische waarde heeft. Een terechte opmerking. Ook de start van een petitie zien we als een duidelijk signaal. Het college heroverweegt het plan aankomende dinsdag op basis van de reacties. Tegelijkertijd is er ook een wateropgave die opgelost moet worden en zal er een middenweg gezocht moeten worden.

De werkzaamheden gaan dus nog niet van start. We waarderen uw betrokkenheid en brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen.