Start herinrichting Hoogkoorplein

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Start herinrichting Hoogkoorplein

Start herinrichting Hoogkoorplein

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2020.

Op 17 augustus start de gemeente met de herinrichting van het Hoogkoorplein. Ook wordt gestart in de Hoogstraat, nabij het Boxmeers Oorlogsmonument. In de Hoogstraat wordt een deel van de riolering vervangen.

Om wateroverlast, zoals in juni 2016, in de toekomst te verminderen worden ter plaatse van het Hoogkoorplein vijf zogeheten waterbergingskelders gebouwd. In deze kelders wordt overvloedig regenwater bij een extreme regenbui tijdelijk geborgen. De kelders liggen straks onder het nieuwe parkeerterrein.

Het parkeerterrein wordt volledig opnieuw ingericht. Op Koorstraat 10 gaat Albert Heijn zich vestigen. De entree van de supermarkt komt straks te liggen aan het Hoogkoorplein.Het nieuwe parkeerterrein (volledig blauwe zone) blijft openbaar, maar heeft een nadrukkelijke functie voor mensen die boodschappen komen doen bij de Albert Heijn.

Alles is er op gericht om bij de opening van de nieuwe Albert Heijn, op woensdag 2 december, het nieuwe parkeerterrein zover mogelijk gereed te hebben. Dat geldt ook voor de Hoogstraat, die gebruikt gaat worden voor de bevoorrading van de supermarkt.

Werkzaamheden eerste weken

Nadat de bestaande verharding is verwijderd, graaft de aannemer de bouwput voor de bouw van de eerste twee waterbergingskelders. Om de kelders droog te kunnen bouwen moet de grondwaterstand op het Hoogkoorplein tijdelijk worden verlaagd. Op het plein zelf tot wel 2,5 meter verlaging. Dit wordt bemaling genoemd. Een deel van het bemalingswater wordt verpompt naar het veld tussen de Bakelgeertstraat en Marijkestraat, waar het teruggebracht wordt in de bodem.

De grondwaterstandsverlaging werkt tot ruim buiten het Hoogkoorplein door. Naarmate de afstand tot het plein toeneemt, wordt het effect van de bemaling en de daling van de grondwaterstand minder. In de voorbereidingsfase is goed gekeken naar het effect van de bemaling op de omgeving. Denk daarbij aan het effect op (bekende) archeologische monumenten, bodemverontreinigingen, landbouw en bestaande infrastructuur.

Het is niet uit te sluiten dat de bemaling effect heeft op bomen en struiken. Extra water geven kan nodig zijn. In welke mate, is afhankelijk van de daling van de grondwaterstand en of het een droge – of natte nazomer wordt. Het spreekt voor zich dat beplanting dicht bij het Hoogkoorplein kwetsbaarder is. De gemeente houdt de gemeentelijke bomen en struiken in ieder geval extra goed in de gaten. Wij adviseren onze inwoners dit ook met hun beplanting te doen.

Begin september verwacht de aannemer de vloeren te storten van de eerste twee kelders. Medio oktober zijn deze klaar en start de bovengrondse inrichting van het parkeerterrein.

Projectwebsite met live camera

We willen de herinrichting van het Hoogkoorplein en met name de bouw van de waterbergingskelders graag vastleggen. Boven de entree van sportcentrum ’t Hoogkoor is daarom een camera geplaatst. Deze maakt geen bewegende beelden, maar neemt elke 3 minuten een foto. Aan het einde van het project worden deze foto’s achter elkaar gezet. Daarmee ontstaat een timelapse, waar in een paar minuten de omvorming van het huidige – naar het nieuwe Hoogkoorplein te zien is.

De herinrichting is ook live te volgen. Op www.boxmeer.nl/hoogkoorplein staat een link naar de camera. U krijgt dan de meest recente foto te zien. Op deze website zullen we regelmatig artikelen plaatsen met extra uitleg over hetgeen we op dat moment aan het doen zijn. Bezoek de site dus regelmatig als u dit interessant vindt.

Zie je werkzaamheden waarvan je benieuwd bent wat er gebeurt?

Kijk op www.boxmeer.nl/wiu voor alle projecten.