Steun voor ondernemers verlengd tot 1 oktober

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Steun voor ondernemers verlengd tot 1 oktober

Steun voor ondernemers verlengd tot 1 oktober

De economie gaat langzaam weer open, maar niet voor iedereen even snel. Daarom wordt een groot deel van het steunpakket, waaronder de Tozo, met 3 maanden verlengd. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is de regeling waarmee de gemeente ondersteuning biedt aan zelfstandig ondernemers.

Zijn de financiële gevolgen na 1 juli voor u nog niet voorbij? Dan is het mogelijk om de verlengde Tozo 5 aan te vragen. De regeling is ook voor zelfstandig ondernemers die niet eerder gebruik maakten van Tozo. Tozo 5 loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021.

Ondernemers die al gebruik maakten van de Tozo 4-regeling worden per brief geïnformeerd over het aanvragen van de Tozo 5.

Wat is er anders in Tozo 5?

De voorwaarden voor de Tozo-uitkering zijn gelijk aan die van Tozo 4. Het inkomen van een partner telt ook in Tozo 5 mee. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Uw vermogen heeft geen invloed op de uitkering.