Strategieën tegen de droogte

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Strategieën tegen de droogte

Strategieën tegen de droogte

Nieuwe impulsen krijgen, in gesprek gaan, van elkaar leren: agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied hebben over alternatieve strategieën gesproken voor de aardappelteelt onder extreme weersomstandigheden. Ongeveer 70 deelnemers bezochten 15 januari de bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project ‘Dynamic Borders’.

Naast een rondleiding door de aardappelopslag en het machine-reparatiebedrijf De Lange Heikant BV in Overloon stond vooral de uitwisseling met collega's uit het buurland op de agenda. Agrariërs aan beide kanten van de grens staan immers voor dezelfde uitdaging om zich op de gevolgen van de klimaatverandering voor te bereiden.

Zoeken naar creatieve alternatieven

Dr. Ir. Peter Kooman (Hogeschool Aeres Dronten) presenteerde de alternatieven voor de aardappelteelt in het licht van de veranderende weersomstandigheden. “Het komt er vooral op aan efficiënter met water om te gaan. Ook de teelt van verder ontwikkelde aardappelrassen, die minder water nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn”. Steffen Mies (advocaat en docent agrarisch recht aan de Hochschule Rhein-Waal) behandelde de juridische risico's die zijn verbonden aan opbrengstverliezen en de uitdaging van de overheid om de agrarische sector in Duitsland voldoende te subsidiëren. Op dit moment bestaat er nog geen grote overheidssteun bij droogte. Daarbij komt dat er nog geen oplossing is voor boeren om zich tegen extreme klimatologische omstandigheden te verzekeren. Mies stelde daarom alternatieve modellen voor. Het gaat hierbij om een belastingvrije risicocompensatiereserve in winstgevende jaren of de mogelijkheid om het risico te spreiden voor boeren en klanten bij opbrengstverlies als gevolg van overmacht en dit vast te leggen in contracten. "Het probleem van opbrengstverliezen door droogte zal toenemen. Daarom zijn in de toekomst ook duidelijkere regels te verwachten,” aldus Mies.