Subsidie voor Wijkleerbedrijf Boxmeer

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Subsidie voor Wijkleerbedrijf Boxmeer

Subsidie voor Wijkleerbedrijf Boxmeer

Het WijkLeerbedrijf Boxmeer ontvangt van de gemeente Boxmeer een subsidiebedrag van €25.000. Daarmee kan het stageproject dat vorig jaar als pilot van start ging, worden doorontwikkeld.

Het WijkLeerbedrijf werkt vanuit wijkcentrum de Driewiek in Boxmeer Noord. Tijdens stages bieden leerlingen van het ROC wijkbewoners die daar behoefte aan hebben hulp en ondersteuning waar geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering voor is. De leerlingen doen hiermee werkervaring op, die aansluit bij hun opleiding Dienstverlening niveau 2. Het gaat voornamelijk om licht huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met de wijkbewoners die hulp nodig hebben.

Aan de mensen die (structurele) informele hulp ontvangen wordt gevraagd of zij wat terug kunnen doen voor de deelnemers, bijvoorbeeld door hen te helpen met de Nederlandse taal of met een opdracht voor school.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Het Wijkleerbedrijf is een aanwinst voor Boxmeer Noord en een mooi voorbeeld hoe onderwijs en maatschappelijke organisaties elkaar weten te vinden en te versterken. Maar vooral is het natuurlijk heel fijn dat er voor inwoners op deze manier laagdrempelige hulp te krijgen is zodat ze bijvoorbeeld langer zelfstandig kunnen blijven wonen.”

Calibris Advies, ROC Nijmegen (locatie de Maasvallei Boxmeer) startten in 2018 met de pilot WijkLeerbedrijf Boxmeer. Met een aanmoedigingssubsidie stimuleerde de gemeente deze pilot vorig jaar. Gedurende de pilotfase is samenwerking gezocht met organisaties die in de wijk actief zijn als Sociom, woningcorporatie Mooiland en Pantein. Alle partijen hebben aangegeven ook in 2019 graag partner te willen blijven in het WijkLeerbedrijf.

Meer weten? Neem contact op via 06 51054916 of mail naar boxmeer@wijkleerbedrijf.nl