Succesvolle fittestdagen in Beugen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Succesvolle fittestdagen in Beugen

Succesvolle fittestdagen in Beugen

In april en in september heeft Beugen samen met de GGD 3 fittestdagen georganiseerd en recent zijn de resultaten bekend geworden. Maar liefst 160 mensen (41-89 jaar) kregen een zogenaamde QuickScan van hun gezondheid en daarnaast werd stilgestaan bij het welbevinden.

De deelnemers hebben een goed inzicht in hun leefstijl gekregen wat door de meesten ook als waardevol werd benoemd. Er werd o.a. gekeken naar gewicht en voeding, bloedsuiker, bloeddruk, ogen, oren, bewegen en stabiliteit, alcoholgebruik, mentale belasting en welbevinden. Beugen telt veel gezonde inwoners, maar soms zetten de uitslagen wel aan tot nadenken en soms was er ook aanleiding om mensen uit te nodigen om nadere actie te ondernemen en vervolgstappen te zetten.

De Fittestdag in Beugen is georganiseerd door de Dorpsraad Beugen in samenwerking met de GGD en was mogelijk door de medewerking van Service Aportheken Boxmeer, Schoonenberg Hoorsupport, Centrum Mantelzorg, De Regenboog Zorg en Welzijn, Ester Hesen diëtist, Bewegez, Sociom, Van den Heuvel ergotherapie, Hofmans van Benthum fysiotherapie, Briljant optiek, Thuiszorg Pantein, Chris Cox groente & fruit, Brabant Water, Oefentherapie Beweeg-wijs, Hoormij, Pantein Extra en gemeente Boxmeer.

Uitslagen fittestdagen