Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u minder inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand.  Voor bijzondere bijstand wordt naar uw inkomen en uw vermogen gekeken. Daarnaast is het van belang of u wellicht recht heeft op een andere financiële regeling, uitkering of toeslag.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 ten minste 30% minder inkomen dan in januari 2020. Wij gaan hierbij uit van uw netto inkomen inclusief vakantietoeslag (VT) en het inkomen van uw partner.
  • Dit verlies aan inkomen komt expliciet door de coronamaatregelen.
  • U heeft op dit moment minder dan € 31.340 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om het totaal aan contant geld, geld op de (spaar)rekening in binnen- en buitenland van uzelf en uw eventuele partner, de waarde van beleggingen, cryptovaluta, etc.
    Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

In het geval van een huurwoning gaat de gemeente uit van uw huur en eventuele servicekosten. Heeft u een koopwoning? Dan gaat de gemeente uit van uw hypotheekrente en eventuele bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Hoe aanvragen?

Inwoners van de gemeente Boxmeer en de gemeente Sint Anthonis kunnen een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Boxmeer invullen. Hiervoor moet u beschikken over DigiD. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en bericht u zo spoedig mogelijk over uw aanvraag.

Meer informatie over de TONK is te vinden op website van de gemeente Boxmeer, www.boxmeer.nl.

Bekendmaking Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Gemeente Boxmeer 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 16 maart 2021 de volgende beleidsregels vastgesteld:

  • Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Gemeente Boxmeer 2021

Deze beleidsregels treden in werking op 24 maart 2021 en werken terug tot en met 1 januari 2021.

De tekst van de beleidsregels is gedurende zes weken na plaatsing van dit bericht in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt ze na inwerkingtreding altijd via www.boxmeer.nl en/of www.overheid.nl raadplegen.