Tips om thuiswerken en thuiswerk te combineren

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Tips om thuiswerken en thuiswerk te combineren

Tips om thuiswerken en thuiswerk te combineren

Thuiswerken combineren met thuisonderwijs? Wij geven tips

Het coronavirus stelt veel ouders op de proef. Om verspreiding tegen te gaan, zijn scholen gesloten en werken vele Nederlanders noodgedwongen vanuit huis. Deze nieuwe situatie, waarin je werkt, lesgeeft én opvoedt, vraagt om geduld en
aanpassingsvermogen, zowel van jou als van je kind. We ondersteunen je daar graag bij met een aantal tips.

Overzichtelijke dagindeling

Maak om te beginnen een duidelijk plan. Leg je kind uit dat je ook gewoon moet werken, spreek af wanneer je wel en niet gestoord mag worden en zorg voor structuur. Dat kun je doen met een dagschema. Creëer hierbij een goede balans tussen werk en plezier.

Productieve werkplek

Met z’n allen werken aan de keukentafel is niet bepaald de meest ideale werksituatie. Zorg er dan tenminste voor dat deze plek opgeruimd is. Lukt het bijna niet om jezelf in het bijzijn van anderen te concentreren? Creëer dan een werkruimte waarin je jezelf kunt afzonderen. Of geef je kinderen een eigen plek waar ze ongestoord kunnen leren.

Heldere communicatie

In hectische tijden als deze is het extra belangrijk om duidelijk te communiceren, zowel met je leidinggevende als met je partner en kind. Stel je werkgever op de hoogte van je situatie en voorkom stress door samen duidelijke
afspraken te maken en regelmatig de prioriteiten in het werk vast te stellen. Wordt het je thuis allemaal even teveel? Praat er dan over, en leg uit dat je af en toe behoefte hebt aan een momentje voor jezelf.

Nodige ontspanning

Ervaar je stress, angst of frustratie? Dat is heel begrijpelijk in deze situatie. Geef je kind het goede voorbeeld door op een effectieve manier met deze onprettige emoties om te gaan. Neem bijvoorbeeld een pauze en praat, fiets, kook of wandel. Zorg goed voor jezelf door voldoende te slapen, gezond te eten en dagelijks te bewegen. Pas dan kun je ook goed voor je omgeving zorgen.

Realistische verwachtingen

Wees jezelf er bewust van dat je geen ervaren thuisonderwijzer bent. Je kunt je kind ondersteunen, maar je blijft uiteindelijk ouder. Het is heel normaal dat je niet de hele dag de tijd hebt. En begrijp je zelf de lesstof niet helemaal? Met aandacht voor je zoon of dochter en zijn of haar schoolwerk kom je al een heel eind.

Samenwerken

Tot slot ben je gelukkig je niet de enige die met deze situatie te maken heeft. Ook buren, familieleden en vrienden proberen thuiswerk en -onderwijs te combineren. Dat biedt kansen om de situatie samen de baas te zijn. Door
bijvoorbeeld af en toe voor elkaars kinderen te zorgen, kunnen jullie de nodige momenten pakken om ongestoord door te werken.

Vragen staat vrij!

Heb je nog vragen over hoe je thuiswerk en thuisonderwijs kunt combineren? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via telefoon of e-mail.. 0485-39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl