Toespraak Sigmaringen - Woensdag 27 oktober 2021

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Toespraak Sigmaringen - Woensdag 27 oktober 2021

Toespraak Sigmaringen - Woensdag 27 oktober 2021

Geachte dames en heren,

Het is voor mij een grote eer het woord tot u te mogen richten ter gelegenheid van mijn afscheid als burgemeester van Boxmeer.

Zoals u weet wordt in Nederland een burgemeester niet gekozen maar, op voorspraak van de gemeenteraad, benoemd door de Koning. Dit telkens voor een periode van zes jaar. Na 18 jaar ben ik per 1 september 2021 officieel gestopt als kroonbenoemde burgemeester, maar de commissaris van de Koning in Noord-Brabant heeft mij gevraagd om aan te blijven tot 1 januari 2022, omdat de gemeente Boxmeer als zelfstandige gemeente ophoudt te bestaan en met 4 buurgemeenten een nieuwe gemeente gaat vormen: de gemeente Land van Cuijk, een gemeente met 90.000 inwoners.

Deze periode tot 1 januari stelt mij in de gelegenheid samen met mijn vrouw Mieke afscheid te nemen van veel mensen met wie ik in de loop van die 18 jaar heb samengewerkt. En daar horen ook alle bekenden uit Sigmaringen bij.
Helaas kon onze viering van 20 jaar jumelage dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Vandaar dat we nu met een beperkt gezelschap zijn afgereisd naar Sigmaringen. Naast uiteraard mijn vrouw Mieke zijn dat wethouder Jeu Verstraaten en zijn vrouw Marga en mijn secretaresse Nancy Hendriks en haar man Kees. Voor wie dat niet weet, de vader van Nancy was lid van het mannenkoor Boxmeers Vocaal Ensemble, en kwam vaak met het koor naar Sigmaringen. Maar ook in de vakanties kwam Nancy met haar ouders vaak in Sigmaringen.

Bij mijn officiële afscheid in Boxmeer op 17 september mocht ik als vertegenwoordiger van de gemeente Sigmaringen de Beigeortnete, de heer Storrer en zijn vrouw Heike verwelkomen. Ook uw voormalige burgemeester Wolfgang Gerstner en de heer Otto Schütz waren aanwezig. Dat heb ik zeer gewaardeerd.

Op diezelfde dag opende een nieuw café ‘Die Kneipe’ tegenover het gemeentehuis de deuren. Een café waar uitsluitend de Zoller-bieren uit Sigmaringen worden getapt. Bij de opening was ook een delegatie van de Zoller-brouwerij aanwezig.

De vriendschap tussen Boxmeer en Sigmaringen is gebaseerd op een eeuwenoude historische band. Deze werd gesmeed toen de regerende adellijke huizen Van den Bergh (Boxmeer) en Hohenzollern (Sigmaringen) een huwelijkscontract opstelden voor de in Boxmeer geboren gravin Maria Clara van den Bergh en erfgraaf Maximiliaan van Hohenzollern uit Sigmaringen. Dit huwelijk werd op 12 januari 1666 door pastoor Antonius Peelen in de Boxmeerse Petruskerk ingezegend.

Na 1666 toonde het vorstenhuis Hohenzollern een grote interesse in Boxmeerse kwesties. De prinsen en vorsten hielden regelmatig contact met hun familie in Nederland en bezochten daarbij het kasteel Huize Bergh in ’s-Heerenberg en het kasteel in Boxmeer. In beide kastelen en in het Karmelietenklooster in Boxmeer zijn diverse afbeeldingen van diverse prinsen en prinsessen, vorsten en gravinnen te zien.

In de jaren 1970-1972 werden in het kader van culturele activiteiten contacten gelegd door het Boxmeers Vocaal Ensemble voor een samenwerking met ‘Frosinn’ uit Sigmaringen. Diverse uitwisselingen vonden in de 70-er jaren plaats tussen Sigmaringen en Boxmeer. Ook bestuurlijk was er contact tussen de beide burgemeesters.

Uitgebreidere contacten waren er niet tot eind 1985 een deputatie van de gemeenteraad van Sigmaringen Boxmeer bezocht. In deze periode ontstaan ook de eerste contacten tussen de brandweerkorpsen, deze bestaan tot op de dag van vandaag.

Steeds vaker vinden wederzijdse bezoeken plaats tussen besturen, verenigingen en individuele burgers.

In juni 1992 wordt in Sigmaringen een nieuwe burgemeester gekozen, de heer Wolfgang Gerstner. Ook in Boxmeer kwam een nieuwe burgemeester, de heer Odi Bouwmans.

Beide burgemeesters hebben in de daaropvolgende jaren langzaam toegewerkt naar een jumelage of stedenband tussen Sigmaringen en Boxmeer. Het doel van een stedenband is om de dialoog tussen de lidstaten van de Europese Unie te versterken) en de burgers te stimuleren actief te participeren en ervaringen uit te wisselen. Na de nodige besluiten van de gemeenteraden kon op 28 april 2001 door beide burgemeesters, op een historische plaats, in het kasteel van Boxmeer de officiële ondertekening van de jumelageovereenkomst plaatsvinden. Sedertdien hebben vele verenigingen elkaar over en weer bezocht.

Bij mijn aanvaarding van het ambt van burgemeester van Boxmeer heb ik met veel enthousiasme meegewerkt aan de diverse uitwisselingen samen met de respectievelijke burgemeesters van Sigmaringen, de heren Wolfgang Gerstner, Daniël Rapp, Thomas Schärer en Marcus Ehm.

In die voorbijgegane jaren zijn er diverse uitwisselingen geweest.

Om er enkele te noemen:

 • exposities van kunstenaars uit beide gemeenten
 • plaatsing van een jumelagemonument in beide gemeenten
 • uitvoeringen van Frosinn en het Boxmeers Vocaal Ensemble
 • bezoek van de Musikkapelle Oberschmeien aan fanfare St. Cornelius in Vortum-Mullem
 • bezoek van de Musikkapelle Laiz aan fanfare St. Cecilia in Maashees
 • bezoek van het Heilig Bloedsgilde aan de Hohenzollern Kürassiere (2009)
 • deelname Boxmeer aan de Gartenschau
 • financiële bijdrage van Boxmeer aan de actie ‘Wir helfen Afrika’
 • jaarlijkse viering Stadfeste met de Joekels en Kuulvoer
 • bezoek van Narrenzunft Vetter Guser aan Boxmeer
 • deelname voetbaltoernooi SV Sigmaringen door Olympia Boxmeer
 • uitwisseling Seniorenring Sigmaringen en de Bond van Ouderen uit Boxmeer
 • tweejaarlijkse uitwisseling van gemeenteraden
 • uitwisseling van leerlingen Elzendaalcollege Boxmeer en Jugendforum Sigmaringen Usw

Helaas kon het bezoek van de gemeenteraad van Boxmeer aan Sigmaringen dit jaar vanwege corona niet doorgaan. We zouden gemeenschappelijk stil staan bij het 20-jarig bestaan van onze jumelage en herdenken dat het 50 jaar geleden is dat het Boxmeers Vocaal Ensemble voor de eerste keer Sigmaringen bezocht.

De oprichting van de jumelage 20 jaar geleden had mede als doel de eenheid in Europa te bevorderen en daarmee de vriendschap tussen Sigmaringen en Boxmeer. Een opdracht die op onze schouders rust na de zwarte jaren in de geschiedenis van onze beide landen.

Tijdens onze gezamenlijke bezoeken aan het oorlogsmuseum in Overloon, ortsteil van Boxmeer en het oorlogskerkhof in onze buurgemeente Venray waar maar liefst 32.000 gesneuvelde jonge Duitse soldaten begraven liggen, hebben we de waanzin van oorlog en het verdriet dat dit aan onze beide landen heeft gebracht, met elkaar gedeeld. Zoals gezegd een dure plicht aan ons om ook onze kinderen te leren respectvol met elkaar te leven.

Maar niet alleen vanwege wat achter ons ligt. Ook heden ten dage vinden in de wereld, ook dichtbij, gebeurtenissen plaats die leiden tot onrust en oorlog. Het is onze opgave de jeugd hierop te blijven wijzen. Dat er nog steeds dreiging is in de wereld wanneer volken tegenover elkaar staan. Dat haat en respectloosheid tussen mensen nog steeds voorkomt, ook in onze samenleving. Vooroordelen, aanzetten tot haat en vijandschap zijn helaas nog steeds van deze tijd. Ook in de politiek in Nederland zie ik verharding van taalgebruik en omgangsvormen.

Het waardevolle van onze jumelage is dat we in vriendschap met elkaar omgaan, tegenstellingen slechten en met elkaar bouwen aan een samenleving waar wij en onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid kunnen leven.

Aan ons de plicht om bouwstenen aan te dragen voor een vrij Europa met diversiteit van cultuur, talen en tradities.  

Op de grens van Nederland en Duitsland, vlakbij Boxmeer, staat sinds 1910, geplaatst door de bevolking van beide landen, een Wegweiser die wegwijst naar Duitsland en Nederland met daarop de tekst: “Lasst Freundschaft heilen was Grenzen teilen”.

Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid hebben we daar in samenwerking tussen Lionsclubs uit Duitsland en Nederland en de Euregio Rhein Waal een geheel nieuwe wegwijzer aan toegevoegd. Wat in 1910 actueel was, is dit in 2021 nog steeds.

Zelf ben ik ook al tien jaar lid van het bestuur van de Euregio Rhein Waal, waar ik verantwoordelijk ben voor de grensoverschrijdende verstandhouding en de uitvoering van Europese programma’s voor uitwisseling tussen de Nederlandse en Duitse grensregio’s. Mijn ervaringen en de vriendschappelijke relatie tussen Boxmeer en Sigmaringen geven mij energie om ook in onze regio de belangen tussen de inwoners aan beide zijden van de grens te behartigen. Daarin word ik ook gesteund door de gemeenteraad van Boxmeer.

Nog afgelopen week heeft de gemeenteraad besloten zich in te zetten dat de jumelage die we nu 20 jaar met elkaar hebben ook blijft bestaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Waar ik kan zal ik dat ook zeker blijven uitdragen, dat de sterke band die wij als Boxmeer hebben met Sigmaringen van grote betekenis is voor de eenheid binnen Europa en de respectvolle betrekkingen tussen onze landen.

Op 24 november aanstaande vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad plaats. De Boxmeerse kandidaten zullen zich zeker beijveren voor het behoud van onze jumelage. En dan kan in 2022 hopelijk alsnog de herdenking plaatsvinden van onze 20-jarige stedenband hier in Sigmaringen. En aangezien onze gemeenteraad mij bij mijn afscheid heeft benoemd tot ereburger, hoop ik bij die gelegenheid als gast wederom welkom te zijn in mijn geliefde Sigmaringen.

Mede namens mijn vrouw Mieke wil ik u en alle inwoners van Sigmaringen, Gutenstein, Jungnau, Laiz, Oberschmeien en Unterschmeien van harte bedanken voor de fijne samenwerking gedurende de 18 jaar dat ik burgemeester was van Boxmeer. Het waren 18 mooie jaren waarin we samen vorm en inhoud hebben kunnen geven aan onze jumelage. Dank voor alle mooie ontmoetingen. Ik wens u het allerbeste voor de toekomst, blijf gezond en graag tot ziens in Boxmeer of Sigmaringen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Burgemeester Karel van Soest