Uitbreiding hoogspanningsstation

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitbreiding hoogspanningsstation

Uitbreiding hoogspanningsstation

Start werkzaamheden 150 kV station te Boxmeer

In opdracht van TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland), gaat SPIE het hoogspanningsstation uitbreiden (aan de Zandkant in Boxmeer, tussen de A73 en Sint Anthonis). Dit is nodig om aan de leveringszekerheid en vraag aan energie te blijven voldoen in de provincie Brabant. 

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het neerzetten van een nieuw gebouw, naast het bestaande hoogspanningsstation, voor de verdeling van elektriciteit en alle leidingen die daar bij horen. Medio 2021 wordt gestart met het uitvoeren van grondwerkzaamheden, het aanbrengen van nieuwe fundaties, het plaatsen van stalen ondersteuningen en het aansluiten van alle componenten. Deze werkzaamheden duren ongeveer 12 maanden en zijn rond medio 2022 afgerond. 

Bouwverkeer 

Alle materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden worden over de weg aangeleverd. Dit gebeurt met grote vrachtwagens en werkbusjes. De wegen waarover het bouwverkeer rijdt in de omgeving van het hoogspanningsstation, worden ook gebruikt voor automobilisten, fietsers en landbouwvoertuigen. Om ervoor te zorgen dat deze verschillende verkeersstromen veilig samen van de weg gebruik kunnen maken, heeft SPIE een transportplan opgesteld waarin aangegeven wordt hoe het vrachtverkeer naar en van de bouwlocatie rijdt. Ook staat in dit transportplan welke afspraken er zijn om het overige verkeer op de openbare weg zo min mogelijk te hinderen. |Het streven is een probleemloze doorstroming te realiseren waarbij veiligheid van de weggebruiker altijd voorop staat. 

Route bouwverkeer

De route die het bouwverkeer gaat volgen naar en van het hoogspanningsstation, is op het kaartje weergegeven. Op de kruisingen op de transportroute worden borden met informatie over onze werkzaamheden geplaatst. Daarop is aangegeven in welke periode weggebruikers rekening moeten houden met extra vrachtverkeer op de route. Daarnaast worden regelmatig de wegen gecontroleerd op mogelijke schade en ontstane kuilen. Eventuele kuilen in de weg worden direct aangevuld. 

Tijdstip werkzaamheden

Overdag kunt u misschien enige overlast van de werkzaamheden ervaren. De werkzaamheden voert SPIE in normale dagdiensten van 07.00 uur tot 17.00 uur uit. Er worden in principe geen werkzaamheden uitgevoerd in de nacht of in het weekend. 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen, klachten, schademeldingen of complimenten? Stuurt u dan een mail naar Miranda Vromans via email: m.vromans@spie.com of telefonisch: 088-1195467. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de TenneT projectwebsite: www.tennet.eu/haps.

Transportroute

Het bouwverkeer volgt de route in één richting vanaf de A73 via de Sint Anthonisweg, de Broekstraat, de

Waterleidingstraat, de Zandkant, de Dokter Verbeecklaan, de N272 terug naar de A73.

Locatie onderstation = het 150 kV station gelegen aan de Zandkant 1 te Boxmeer

transportrout