Uitbreiding van het 150 kV hoogspanningsstation Boxmeer - Bouwtransport

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitbreiding van het 150 kV hoogspanningsstation Boxmeer - Bouwtransport

Uitbreiding van het 150 kV hoogspanningsstation Boxmeer - Bouwtransport

In opdracht van TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland), gaat aannemer SPIE het hoogspanningsstation uitbreiden (aan de Zandkant in Boxmeer, tussen de A73 en Sint Anthonis). Dit is nodig om aan de leveringszekerheid en vraag aan energie te blijven voldoen in de provincie Brabant.
 

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het neerzetten van een nieuw gebouw, naast het bestaande station, voor de verdeling van elektriciteit en alle leidingen die daar bij horen. 21 september wordt er gestart met het uitvoeren van grondwerkzaamheden, het aanbrengen van nieuwe fundaties, het plaatsen van stalen ondersteuningen en het aansluiten van alle componenten. Deze werkzaamheden duren ongeveer 12 maanden en zijn rond half september 2021 afgerond.
 

Bouwverkeer

Alle materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden worden over de weg aangeleverd. Dit gebeurt met grote vrachtwagens en werkbusjes. De wegen waarover het bouwverkeer rijdt in de omgeving van het hoogspanningsstation, worden ook gebruikt voor automobilisten, fietsers en landbouwvoertuigen.

De route die het bouwverkeer gaat volgen naar en van het station, is op onderstaand kaartje weergegeven.

Het bouwverkeer volgt de route in één richting vanaf de A73 via de Sint Anthonisweg, de Broekstraat, de Waterleidingstraat, de Zandkant, de Dokter Verbeecklaan, de N272 terug naar de A73.

Op de kruisingen aan de transportroute worden er borden geplaatst met informatie over onze werkzaamheden. We geven daarop aan in welke periode weggebruikers rekening moeten houden met extra vrachtverkeer op de route. Daarnaast controleren wij regelmatig de wegen op mogelijke schade en ontstane kuilen. Eventuele kuilen in de weg vullen wij direct aan. Ook melden wij andere, mogelijke schades bij de gemeente en zullen wij direct na het project dit herstellen.

Tijdstip werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de normale dagdiensten van 07.00 uur tot 17.00 uur.