Uitkomsten eerste online burgerpanel

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitkomsten eerste online burgerpanel

Uitkomsten eerste online burgerpanel

Tijdens de eerste raadpleging via het online burgerpanel werd gevraagd welke onderwerpen mensen interessant vinden voor het burgerpanel en of mensen wilden deelnemen.
De onderwerpen die het vaakst als belangrijk werden genoemd, waren leefomgeving, zorg en dienstverlening en ouderenbeleid. Andere veelgenoemde onderwerpen zijn veiligheid, burgerparticipatie en krimp.


Aan het burgerpanel namen 104 mensen deel, waarvan 90 zich hebben aangemeld als burgerpanellid. De grootste groep deelnemers is tussen 40 en de 50, de leeftijden van 24 tot 83 zijn vertegenwoordigd.
Bij een volgende vraag worden de burgerpanelleden direct benaderd voor deelname via hun e-mailadres. De deelname aan elke enquête blijft ook voor niet-leden mogelijk.