Uitnodiging raadsconferentie Land van Cuijk

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitnodiging raadsconferentie Land van Cuijk

Uitnodiging raadsconferentie Land van Cuijk

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2017.

De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op woensdag 22 februari a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Cuijk (Louis Jansenplein 1, 5431 BV) een raadsconferentie. De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom! Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur                            Opening

19.30 – 20.45 uur             Voortgang verkenning samenwerking

20.45 – 21.00 uur             Nieuws van de rekenkamercommissie Land van Cuijk

21.00 – 21.20 uur             Voortgang projecten Land van Cuijk

21.20 – 22.00 uur             Deelsessie 1: Stand van zaken Breedband Land van Cuijk (publiekshal)

21.20 – 22.00 uur             Deelsessie 2: Ontwikkelingen ODBN (raadzaal)