Vacature: programmamanager We Are Food Land van Cuijk

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vacature: programmamanager We Are Food Land van Cuijk

Vacature: programmamanager We Are Food Land van Cuijk

Dit item is gearchiveerd op 22-04-2017.

In de afgelopen maanden zijn, op initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, twee bijeenkomsten gehouden waarbij samen met regionale ondernemers, organisaties en gemeenten is nagedacht over hoe het Land van Cuijk kan aanhaken op het Brabantse themajaar We Are Food 2018.

We Are Food is een breed programma, dat niet alleen toerisme en recreatie, maar ook agrifood, leefbaarheid en economie raakt; stuk voor stuk belangrijke thema’s voor het Land van Cuijk en om die reden ook speerpunten in de Strategische Regiovisie.

Het belang van We Are Food is dat er een jaar lang, door veel verschillende partijen, een schijnwerper op Brabant wordt gezet. Het Land van Cuijk moet daar van (willen) profiteren. De kans om succesvol te zijn is het grootst als er een samenhangend programma wordt gemaakt, waarbij bestaande initiatieven worden verbonden en samen nieuwe ideeën worden bedacht. Uit de eerdergenoemde bijeenkomsten bleek dat de wil en de energie er is. Zeker bij de ondernemers; zij willen er graag mee aan de slag.

Om een goed programma te kunnen maken én uit te voeren is echter programmamanagement nodig. Woensdag 12 april hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk besloten om een deel van het budget, dat beschikbaar is voor uitvoering van de Strategische Regiovisie, beschikbaar te stellen om zo snel mogelijk een programmamanager aan te stellen. Deze persoon gaat samen met de ondernemers, de organisaties, de onderwijsinstellingen en de overheden in de regio een sprankelend programma voor het jaar 2018 maken. Een programma waarmee het Land van Cuijk zich gaat onderscheiden in Brabant én dat voor toeristen en recreanten een extra aanleiding wordt om naar onze regio te komen.

Bent u geïnteresseerd in de rol van programmamanager of kent u iemand die u geschikt acht én direct beschikbaar is? Lees dan onderstaande vacaturetekst of kijk op www.rbtlandvancuijk.nl

Vacature programmanager (m/v)

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis) zijn per direct op zoek naar een programmamanager (m/v) die, samen met ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen in de regio en in afstemming met de vijf gemeenten, een Land van Cuijks programma ontwikkelt voor het Brabantse themajaar We Are Food 2018.

Het ontwikkelen van het programma past in de Strategische Regiovisie Land van Cuijk.

Wat verwachten we van de programmamanager?

Hij/zij moet in staat zijn om, met voldoende oog voor de verschillende belangen, in korte tijd een goed onderbouwd, breed gedragen én kansrijk programma te ontwikkelen, waarmee het Land van Cuijk zich kan onderscheiden tijdens het themajaar We Are Food 2018.

Wat vraagt dat van de programmamanager?

  • in concepten kunnen denken;
  • gericht op samenwerking en in staat om kansrijke verbindingen tot stand te brengen;
  • daadkracht;
  • gevoel bij ondernemerschap en inzicht in bestuurlijke verhoudingen;
  • stevig en relevant netwerk, in het Land van Cuijk en in de provincie;
  • resultaatgericht.

De vijf gemeenten nodigen in het bijzonder zzp’ers en bureaus met ervaring op het gebied van programmamanagement uit om te reageren. De programmamanager wordt ingehuurd voor maximaal twee maanden en maximaal 12 uur per week.

Mogelijk krijgt het project een vervolg en wordt ook voor de tweede fase (uitvoering geven aan het programma) een programmamanager ingehuurd. Daarover wordt aan het einde van fase 1 besloten.

Reageren?

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk dinsdag 18 april 9.00 uur hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar angeliquehermens@sintanthonis.nl. De mail moet minimaal een korte motivatie (wat maakt u een geschikte kandidaat?), een cv en een tariefindicatie bevatten.

Kandidaten moeten er rekening mee houden dat op donderdag 20 en vrijdag 21 april selectiegesprekken plaatsvinden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over We Are Food 2018 verwijzen wij graag naar de website wearefood.nl en naar de webpagina rbtlandvancuijk.nl/nieuws/24-01-2017-inspiratiesessie-we-are-food-2018/.