Verbetering fietspad Maasheggen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verbetering fietspad Maasheggen

Verbetering fietspad Maasheggen

De fietspaden in de Maasheggen zijn klaar voor het nieuwe toeristisch seizoen.

Zo’n 8 jaar geleden zijn gedeelten van het Maasheggenfietspad voorzien van een asfaltlaag. Op de paden die zowel door fietsers als door landbouwverkeer gebruikt worden, is destijds gekozen voor een halfverharding (zand/cement laag). Inmiddels was er zoveel schade aan het fietspad ontstaan dat renovatie nodig was. Deze paden zijn nu voorzien van een slijtlaag (laag stenen en een laag bitumen) waardoor er weer fijn gefietst kan worden.

In maart worden in het buitengebied, waaronder ook de Maasheggen nog picknicksets geplaatst.

Misschien wat optimistisch eind januari maar toch: laat het fietsseizoen maar beginnen!