Verenigingsondersteuner sport

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verenigingsondersteuner sport

Verenigingsondersteuner sport

De gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis huren gezamenlijk vanaf 1 november jl tot 31 december 2022 een verenigingsondersteuner in voor drie dagdelen per week. Deze ondersteuner is van grote waarde voor sportverenigingen bij allerlei vraagstukken. Hij kan verenigingen verbinden met andere organisaties die actief zijn op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast kan hij sportverenigingen uitstekend helpen bij de mogelijkheden die o.a. het Lokaal Sportakkoord biedt.

Thomas Peeters Weem, werkzaam bij Negen, wordt de verenigingsondersteuner voor Boxmeer en Sint Anthonis. Hij doet ditzelfde werk ook voor de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert. Thomas is bereikbaar via mailadres thomas@negen.nl.

logo sportakkoord